Formulär: populärvetenskaplig kommunikation om en ny vetenskaplig artikel

För att kunna ta ställning till lämpliga kommunikationsinsatser för din vetenskapliga publikation behöver vi på presstjänsten lite bakgrundsinformation. Tänk gärna igenom ordentligt vad huvudbudskapet är, varför detta är av nyhetsvärde och vilken målgrupp som kan tänkas vara intresserad av forskningen. Informationen du fyller i skickas till KI:s presstjänst, men kan vid behov komma att delas med ansvarig webbredaktör på din institution.

Innan du fyller i formuläret vill vi informera om de urvalsnycklar presstjänsten följer för centralt producerade nyheter och pressmeddelanden om vetenskapliga artiklar, till exempel

  • Artikelns nyhetsvärde, begriplighet och relevans utanför forskarsamhället.
  • Tydlig KI-koppling. En KI-forskare är korresponderande författare eller till exempel svensk samordnare för ett större, internationellt samarbete.
  • Artikeln innehåller originalresultat (inklusive metastudier) som har accepterats för publicering i en sakkunnig-granskad vetenskaplig tidskrift, så kallad peer-review. (Detta utesluter abstracts till konferenser, översiktsartiklar, rapporter och artiklar publicerade på preprintserver eller i nya tidskrifter utan impaktfaktor).
  • Tidskriften har impaktfaktor 5 eller högre, alternativt rankas mycket högt inom ett forskningsområde.

Motsvarande information finns även för nyheter och pressmeddelanden om doktorsavhandlingar.

Max 200 tecken inkl blanksteg
För doktorsavhandlingar, vänligen länka till avhandlingen i KI Open Archive
Max 800 tecken inkl blanksteg
Max 800 tecken inkl blanksteg
Max 800 tecken inkl blanksteg
Max 800 tecken inkl blanksteg
Annan planerad mediakommunikation
Artikeln kommer att lagras i KI:s interna webbhanteringssystem, men inte publiceras någonstans.
One file only.
400 MB limit.
Allowed types: , odf, pdf, doc, docx, zip.
Publiceringsdatum/embargo:
Sociala medier-samtycke
Vi delar ofta forskningsresultat på X/Twitter, LinkedIn, Facebook eller Instagram och behöver ditt samtycke för att publicera bilder, filmer eller andra uppgifter om dig, inklusive information om din forskning, i sociala medier.

Viktigt om överföring av personuppgifter till USA i samband med publicering i sociala medier: När bilder, filmer eller andra uppgifter om dig publiceras i sociala medier kan dina personuppgifter komma att föras över till företag i USA. Skyddet för personuppgifter i USA motsvarar inte det skydd som garanteras inom EU genom GDPR. Till exempel kan möjligheterna till rättslig prövning av frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter i USA vara begränsade. Därför behövs ditt samtycke.
 
Kontaktuppgifter