Skip to main content

E-möten

Du kan på ett enkelt sätt hålla och delta i möten på distans via din dator. Microsoft Teams är det verktyg som rekommenderas för att skapa e-möten med fler personer. Tjänsten är del av Office 365. Som en del i tjänsten ingår även möjligheten att få utbildning och stöd i användningen av Teams.

Skapa och delta i möten med Teams

Microsoft Teams är en del av Office 365 och det verktyg som rekommenderas för att underlätta samarbete mellan medarbetare på KI. I Teams kan du skapa och delta i e-möten. Du kan även bjuda in mötesdeltagare som inte är anställda på KI. I Teams kan du även chatta, dela filer och integrera olika appar.

Stöd i verktyget Teams hittar du direkt hos Microsoft.

Skapa ett Teams-möte i Outlook

Add a link to an e-meeting via Teams in Outlook by clicking "Teams meeting".
Klicka på ikonen "Teams-möte" för att göra en befintlig eller ny kallelse till ett möte i Teams.

Du kan sätta upp ett Teams-möte direkt i Outlook. Klicka på "Teams-möte" i en befintlig kallelse, för att lägga till en Teams-länk.

Du kan också välja att direkt skapa ett Teams-möte när du ska skicka en ny inbjudan.

Mötesdeltagare ansluter via länk

Deltagarna som bjudits in till mötet kommer i sin kallelse att se länken "Anslut till Microsoft Teams-möte" /"Join Microsoft Teams Meeting" och för att gå med i Teams-mötet klickar de bara på länken.

Har deltagaren Microsoft Teams installerad kommer Teams att öppnas.

Om deltagaren inte har Teams installerad på sin dator kan de ansluta via den webbaserade tjänsten.

Kom igång med Microsoft Teams

Tips för e-möten

  • Logga in några minuter innan mötet börjar för att testa tekniken.
  • Se till att alla mötesdeltagare har sin kamera aktiverad. 
  • Utse en moderator som håller i mötet.
  • Hälsa på alla och låt mötesdeltagarna introducera sig. 
  • Om det är fler än fem deltagare, be alla att stänga av mikrofonen för att slippa störande bakgrundsljud. 
  • Se till att alla får möjlighet att prata. 
  • Sammanfatta i slutet på mötet, upprepa beslut och nästa steg.

Utbildning i Microsoft Teams

IT-avdelningen kan anordna utbildningstillfällen för grupper från åtta personer eller fler, för att hjälpa er att komma igång med e-möten. Kontakta Birgitta Lönnerberg för mer information och för att boka in ett utbildningstillfälle.

Verktyg för undervisning på distans via Zoom

För att anordna seminarier och föreläsningar på distans finns verktyget Zoom som passar dig som är verksam inom utbildning. Zoom kan också med fördel användas för handledning mellan lärare och student eller för möten mellan studenter. Du kan även spela in ett Zoom-möte och dela länken till de som inte kan vara med live och som vill ta del av mötet i efterhand. 

Hitta mer information om att undervisa på distans och att använda Zoom

Adobe Connect

Adobe Connect har ersatts av Zoom. Inspelat material är tillgängligt till  tjänsten avslutas den 31 januari 2021. Läs mer om avvecklingen av Adobe Connect.

Logga in - Adobe Connect

Konferensutrustning

För att säkerställa ljud- och bildkvalitén för e-möten där flera deltagare samlas i ett rum, kan du köpa extra konferensutrustning. Allt-i-ett-utrustningen består av kamera, högtalare och mikrofon. Du kan ansluta utrustningen direkt till din dator via USB, ingen ytterligare installation krävs.

Det finns olika alternativ, beroende på hur många personer som är tänkt att delta i mötet.

Beställ utrustningen via beställningsportalen Wisum under Produkter & tjänster, IT-produkter / telefoni, KI – e-möten.

Mer information för medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • Laboratoriemedicin
Logga in med KI-ID