Skip to main content

Doktorandkurs - Karriärverktyg för forskare #2463

Lär dig mer om vilka karriärmöjligheter som finns efter disputation och hur du kan använda dina färdigheter som du erhållit under din forskarutbildning. Antagna doktorander i kursen får också möjlighet att söka en månads finansierad praktik på ett företag eller i en organisation inom den offentliga eller privata sektorn.

Under kursen får du reflektera över olika karriärmöjligheter. Karriärvägar både inom och utanför akademin samt starta eget/entreprenörskap presenteras och diskuteras.

Andra moment som ingår är jobbsökarstrategier, projektledning, nätverksövningar och hur man använder kommunikationsfärdigheter i olika sammanhang.

Ansökan

Ansökan för kursomgång 2020 var öppet mellan 16:e okt och 15:e nov 2019. har stängt.

Här är en direkt länk till kursen i katalogen med doktorandkurser.

Nästa ansökningsperiod är hösten 2020, för att söka kursomgång 2021.

Schema

Kursen kommer att äga rum på onsdagseftermiddagar kl 13.00–17.00 på Campus Solna. Kurstillfällena infaller 29/1, 5/2, 12/2 och 19/2. Vi kommer ha företagsmingel vecka 10 eller 11. Kursexamination sker den 17, 18 eller 19:e mars (vi delar in kursdeltagarna i tre grupper).

Individuell inlämningsuppgift

Den individuella examinationsuppgiften innefattar att intervjua två personer som har avlagt doktorsexamen, och skriva och presentera de två resulterande ”Karriärporträtten”. Mer information ges under kursen.

Praktik

Karriärservice rekryterar företag och organisationer som utlyser praktikprojekt till deltagarna på kursen. Mer information finns på sidan avsedd för praktikprogram för doktorander.

Graphical overview of the internship process for PhD students organized by KI Career Service
Graphical overview of the internship process for PhD students organized by KI Career Service Foto: KI Career Service

Kontakt

Ayla De Paepe

Karriärsamordnare som ger stöd till doctorander