Din familj

Det svenska samhället är mycket familjevänligt och erbjuder många fördelar för barnfamiljer. Detta gör det lättare att uppnå en sund balans mellan arbete och fritid.

Förskolor och skolor

Barnomsorg/förskola är tillgänglig för alla barn från ett års ålder, förutsatt att de har ett svenskt personnummer eller att alla i familjen är EU-medborgare med arbetsgivarintyg/studieintyg och intyg på att det finns en kommande adress i din kommun.
Om du inte har fått ditt personnummer kan du fortfarande ansöka om förskola men måste lägga till ovannämnda dokument. 

Föräldrarna betalar en avgift som är kopplad till familjens inkomst och barnets närvaro (max 1 688 SEK/månad år 2024).

Grundskolan är obligatorisk och är öppen för alla barn i åldern 6-16 år. Den består av 1 förskoleklass och 9 skolår. Varje läsår består av en hösttermin och en vårtermin.

Gymnasieskolan är till för ungdomar i åldern 16-20 år. Skolan är en kostnadsfri, icke-obligatorisk skolgång som ungdomar kan välja efter avslutad grundskola. Gymnasieskolan består av nationella program, specialutformade program och individuella program.

Internationella skolor Kontakta den kommun där du ska bo.

Kontakta din kommun 
Stockholms stad
Solna stad
Huddinge kommun

Föräldraledighet och förmåner

Sverige har ett av de mest generösa föräldraledighetssystemen i världen. Du måste först registrera dig hos Försäkringskassan för att kvalificera dig för förmåner. 

Graviditet och förlossning

Mödravårdscentralen (MVC) är i första hand till för gravida kvinnor. Du går till mödravårdscentralen under hela din graviditet för att kontrollera att både barnet och du själv mår bra. Besök på mödravårdscentralen är gratis.

barnavårdscentralen (BVC) kan du få tips om ditt barns utveckling, amning, mat och sjukdomar.

Partners och makar

Stockholm Dual Career Network (SDCN) är ett nätverk för partners och makar till internationella medarbetare som arbetar vid nätverkets anslutna organisationer.

Läs mer på den engelska sidan

UT
Innehållsgranskare:
Ulla Tunkara
2024-04-02