Visum, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd

Kontrollera vilket uppehållstillstånd eller inresevisum du behöver för din vistelse i Sverige.

Medbor­gare i EU/EES eller Schweiz

EU-medborgare: Behöver inget uppehållstillstånd för arbete, studier eller boende i Sverige. Kräver giltigt pass eller nationellt ID-kort.

Schweiziska medborgare: Kan flytta till Sverige för arbete, studier eller eget företag. Ansöker om uppehållstillstånd för vistelser längre än tre månader. 

Icke-EU-medborgare

Visum, uppehållstillstånd för forskare eller doktorandstudier, arbetstillstånd eller jobbsökartillstånd
Vistelse Forskare Dokt Lärare Gästdokt T/A
Upp till 3 mån Visum Visum Visum Visum
Längre än 3 mån UT för forskare UT för dokto­rand­stu­dier AT UT för besök AT
Söka jobb UT efter forsk­ning UT för att söka arbete efter studier - - -

Visum

Ett visum gäller för vistelse i Schengenländerna i upp till 90 dagar under en period av 180 dagar. Länder och territorier vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige. 
Läs vad som krävs Om du inte behöver visum för att resa till Sverige

Uppehållstillstånd

UT forskare: Uppehållstillstånd för forskare - Migrationsverket

UT doktorand: Uppe­hålls­till­stånd för dokto­rand­stu­dier - Migrationsverket

AT: Krav för arbetstillstånd - Migrationsverket

UT besök: Besöka Sverige längre tid än 90 dagar – ansök om uppehållstillstånd för besök - Migrationsverket

Söka jobb: Uppehållstillstånd efter forskning - Migrationsverket

Söka jobb: Uppe­hålls­till­stånd för att söka arbete efter studier - Migrationsverket

Permanent uppehållstillstånd

Mer information på den engelska sidan