Resurser vid KI

Nedanstående interna resurser finns att tillgå och kan kopplas in under rehabiliteringsarbetet och löpa parallellt med rehabiliteringsinsatserna. Resurserna kan kopplas in såväl tidigt som i ett senare skede i rehabiliteringsprocessen.

Friskvården

Friskvården är en resurs för verksamheten vid KI för att utveckla medarbetares hälsokompetens för att främja ett hållbart och hälsosamt arbetsliv.

Med tyngdpunkt på fysisk aktivitet och aktiv återhämtning erbjuds främjande grupp- och individinsatser samt, vid behov, stöd till rehabilitering och återgång i arbete, i huvudsak via fysisk aktivitet på recept, FaR.

Läs mer om fysisk aktivitet på recept och Friskvårdens verksamhet.

Karriärplanering

Som en del i rehabiliteringsinsatserna inför återgång i ordinarie arbete eller i annat arbete på KI finns möjlighet för medarbetare att delta i ett karriärväxlingsprogram. Programmet finansieras av centrala omställningsmedel. Programmet pågår vanligtvis under tre månader och består av sex coachande samtal. Programmet kan vid behov förlängas, men det finns även möjlighet till en kortare insats på upp till tre samtal kring karriärplanering. Deltagande i programmet kan startas efter att ansvarig chef gjort en beställning hos Kompetensförsörjningsenheten inom HR-avdelningen. Den anställde uppbär sin lön från KI under deltagandet.

Läs mer om karriärplanering.

IG
Innehållsgranskare:
2024-04-10