Att genomföra interprofessionell utbildning på KI

Här finns bland annat kriterier för interprofessionell utbildningsaktivitet och information om de interprofessionella lärandemålen.

Kriterier för interprofessionell utbildningsaktivitet

  • Kursen/momentet ska ges till minst två olika utbildningsprogram/professioner.
  • Kursen/momentet ska inkludera minst ett interprofessionellt lärandemål som ska inkluderas i examinationen.
  • Kursplanen ska utarbetas i samarbete av företrädare för minst två olika utbildningsprogram/professioner.
  • Kursen/momentet planeras, genomförs och examineras och utvärderas av lärare/handledare från minst två olika utbildningsprogram/professioner.
  • Undervisnings- och lärandeaktiviteter ska inkludera arbetsformer för interaktivitet mellan de olika utbildningsprogrammen/professionerna som stöd för kursdeltagarna att uppnå det interprofessionella lärandemålet.

Interprofessionella lärandemål

Samtliga studenter vid Karolinska Institutet ska efter avslutad utbildning på grundnivå och avancerad nivå ha bästa möjliga förutsättningar att arbeta inom, leda och kontinuerligt utveckla en verksamhet i nära samverkan med andra professioner.

Vidare ska studenterna ha uppnått de tre övergripande programgemensamma lärandemål som fastställts i US 2018-02-07:

Studenten ska kunna:

  • identifiera och beskriva kompetensen hos de professioner som samverkar inom det kommande verksamhetsområdet
  • kommunicera och samarbeta med andra professioner inom det kommande verksamhetsområdet
  • analysera och reflektera hur samverkan mellan olika professioner bidrar till evidensbaserad vård och rehabilitering, förbättrad hälsa samt forskning av hög kvalitet.