Kurser och nätverk inom IPL

Här finns mer om kurser och nätverk inom IPL, interprofessionellt lärande.

Kurser om IPL för lärare och handledare

IPL-metoder och teorier ingår i de grundläggande högskolepedagogiska kurser som arrangeras av Enheten för Undervisning och lärande (UoL):

UoL anordnar också återkommande Stepping stone-kurser (korta utbildningar i tre steg) med tema IPL. Därtill ges också IPL-kurs riktad mot IPL-promotorer.

Nätverk och konferenser

Svenska nätverket för interprofessionellt lärande och praktik (SvIPnet)

SvIPnet är ett informellt nätverk vars ändamål är att främja interprofessionellt lärande och praktik genom samverkan mellan utbildningsanordnare, sjukvårdshuvudmän och andra samhällsorgan inom hälso- och sjukvårdsområdet, tillsammans med brukare, patienter och deras anhöriga.

SvIPnet grundades på en första nätverksträff i November 2018. Läs mer på SvIPnets egen webbsida.

Nordiska Nätverket för IPE (NIPNET)

NIPNET är en plattform för att dela erfarenheter av forskning- och utvecklingsprojekt och nätverkande kan bidra till att främja utvecklingen av interprofessionell utbildning och interprofessionell praktik i de nordiska länderna.

NIPNET ordnar vartannat år en konferens, plats roteras mellan de olika länderna. Läs mer på NIPNETs egen webbsida.

Center för kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete (C-IPLS)

Center för kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete (C-IPLS) vid Södersjukhuset är ett kunskapscenter som stöttar vårdens medarbetare i att utveckla sitt samarbete och lärande över professionsgränserna. Se mer på C-IPLS.

Global Confederation for Interprofessional Education and Collaborative Practice (Interprofessional.global)

Stöttar och främjar utbyten mellansamarbete av olika nätverk (tex. nationella) som har IPL som fokus samt utser värd för All together Better Health-konferensen (arrangeras vartannat år). Läs mer på Interprofessional.globals webbsida.

Dekorativ bild.
Foto: Getty Images.