Arrangera ett webbinarium

Ett webbinarium är ett seminarium eller ett föredrag som hålls på webben. Det finns olika verktyg du kan välja emellan, beroende på vilka funktioner du behöver ha tillgång till.

Vad är ett webbinarium?

Ett webbinarium är ett seminarium, ett föredrag eller en paneldiskussion med många åhörare som oftast inte behöver interagera direkt med varandra.

Verktyg för webbinarier

Det finns olika verktyg du kan välja emellan, beroende på vilka funktioner du behöver ha tillgång till. I många fall, som t.ex. disputationer, räcker ett vanligt Zoom-möte.

Teams livehändelse och webbinarium

Via Microsoft Teams kan du sätta upp olika typer av webbinarium. Funktionerna kallas för "Livehändelse" och "Webbinarium" (på engelska: Teams Live Events / Webinar). Funktionen ingår i Microsoft Teams som du som arbetar på KI har tillgång till via ditt Microsoft 365-konto. Se Microsofts egna guider för att avgöra vilken typ som passar dina behov bäst:

Kom igång med Teams webbinarium

Kom igång med Teams livehändelse

Zoom

För möten med upp till 300 deltagare fungerar ofta ett vanligt Zoom-möte. För en disputation kan du ändra inställningarna så att risken för störmoment blir mindre.

Tips för säkra möten i Zoom

Om varken Teams livehändelse eller ett Zoom-möte fungerar kan du köpa en licens för Zooms webbinariefunktion. I Zoom webbinarium kan upp till 1000 deltagare ansluta sig. Du kan köpa licensen i beställningsportalen Wisum. Licensen är bunden till en användare, gäller i ett år och kostar 600 kr.

Skillnad mellan Zoom-möte och Zoom-webbinarium (på engelska)

HS
Innehållsgranskare:
2023-10-05