Skip to main content

Arbetsanpassning och rehabilitering

Arbetsgivares arbetsmiljöansvar innefattar att ha en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet samt att anpassa arbetsförhållandena efter de anställdas olika fysiska och psykiska förhållanden.

MB
Moa Borg
2019-08-19
Pia Stenberg