Allmänna handlingar och utlämnande

Karolinska institutet är en statlig myndighet och som sådan måste lagstadgade krav uppfyllas.

För att begära ut allmänna handlingar - maila: registrator@ki.se eller

ring tel. 08-524 865 95.

Stack of books
Books

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
  • OF.Odontologi
  • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID