Studentmarskalk

Du som studerar på KI och läser en av nybörjarprogrammen kan vara med som studentmarskalk vid de akademiska högtiderna.

Studentmarskalk vid Promotion i Stockholm Stadshus

Karolinska Institutets akademiska högtider är:

Promotionshögtid i Stockholms Stadshus

Installationshögtid i Aula Medica

Examensceremonier i Aula Medica

Som studentmarskalk kan du få olika uppgifter som t ex att gå med i fanborgen och bära studentkårernas fanor eller bära KI:s spiror samt hjälpa gästerna till rätta och vägleda nya doktorer, hedersdoktorer, jubeldoktorer m. flera under ceremonin.

I gengäld får du tillfälle att lära känna andra studenter, delta vid KI:s festligaste stunder och inspireras till egna framgångar! Om det här låter som någonting för dig, vänligen kontakta marskalkar@ki.se.

Maria Lancella
2024-02-20