Diskanläggning och autoklav i Neo

I Neo har vi ett internt system för disk och sterilisering vilket bidrar till en basservice som är tillgänglig för alla forskare i Neo.

Öppettider:

För närvarande är hämtningstiderna för disk och föremål för autoklavering kl. 05:00, 08:00 och 10:30, måndag till fredag.

Beskrivning av rutinerna för diskanläggningen

Labbglass (och vissa plastbägare och liknande) köps, ägs och förvaras huvudsakligen gemensamt i Neo. Ibland köps och förvaras speciella eller ömtåliga sorter av forskargrupperna själva, i sådana fall diskas det endast av diskanläggningen på begäran och lämnas sedan tillbaka till forskargruppen.

Smutsig disk hämtas 3 gånger dagligen från uppsamlingsplatser för disk och autoklavering på våning 6, 7 och 8 och förvaras efteråt i glasförrådet på våning 8.

All smutsig disk måste vara fri från etiketter, märkning och farliga kemikalier när de lämnas för diskning, med undantag för specifika vattenflaskor med gult lock och märkningen "H2O" på sidan.

 

Beskrivning av rutinerna för autoklaven

Glasvaror autoklaveras endast på begäran, förutom ett litet antal flaskor som autoklaveras efter disk och förvaras i glasförrådet.

Alla lösningar som lämnas in för autoklavering ska vara tydligt märkta med vad lösningen är, koncentration, eventuella tillämpliga faropiktogram, användarens namn, avdelning, forskargrupp och datum.

Lösningar och varor för autoklavering hämtas 3 gånger dagligen från insamlingsplatser för disk och autoklavering på våning 6, 7 och 8. Efter autoklavering läggs allt på märkta hyllor vid glasförrådet.

För närvarande är hämtningstiderna för disk och varor för autoklavering kl 05:00, 08:00 och 10:30.

Autoklavering för sterilisering av avfall görs efter behov i en specialiserad avfallsautoklav.

5 liters jeepdunkar innehållande kulturer (utan cytostatika, antibiotika eller något annat som skulle göra att det klassificeras som kemiskt avfall) kan tas till avfallsautoklaveringsrummet (8362) av användarna, där de måste logga och märka jeepdunkarna med en metalletikett (för identifiering efter autoklavering). Jeepdunkarna autoklaveras av personal i Neos servicegrupp och efteråt kommer den steriliserade kulturen att hällas ut i avloppet.

Beskrivning av hanteringen av labbrockar

Labbrockar hyrs gemensamt i Neo och rena labbrockar förvaras nära diskanläggningen på plan 8, där även smutsiga labbrockar samlas in.

Smutsiga labbrockar sorteras av användaren efter typ och trolig nivå av kontaminering. Fickorna måste tömmas – allt som kan utgöra en fara för tvättpersonalen måste tas bort, såsom pennor, skalpeller, saxar etc.

För närvarande samlas smutsiga labbrockar in på fredagar, så smutsiga labbrockar måste lämnas in senast på torsdag eftermiddag.

Profile image

Dawud Nantor

Teknisk Assistent
+46852481225
JD
Innehållsgranskare:
Sara Bruce
2024-06-13