Rekryteringsgrupp vid institutionen för odontologi och Universitetstandvården

Rekryteringsgruppens uppgift är att bedöma och behandla rekryteringar inom Dentmed.

Medlemmar i Rekryteringsgruppen:

Georgios Tsilingaridis

Biträdande prefekt/lektor/övertandläkare
Profile image

Patricia De Palma

Tandvårdschef
Profile image

Karin Garming-Legert

GUA/adjunkt/övertandläkare
Profile image

Åsa Diberius

Administrativ Chef
+46852483898

Process i Rekryteringsgruppen

  • Den rekryterande chefen utreder gemensamma behov med övriga chefer. En blankett fylls i och mejlas till Rekryteringsgruppen. 
  • Tandvårdschef och biträdande prefekt gör en helhetsbedömning av det uppkomna rekryteringsbehovet inför Rekryteringsgruppens nästkommande möte.
  • Ärendet behandlas i gruppen och vid behov bjuds den rekryterande chefen in till mötet.
  • Beslut meddelas rekryterande chef och HR-partner. Rekryteringsprocessen inleds eller anställningsändring genomförs.

Rekryteringsgruppens ordinarie sammankomster sker torsdagar jämna veckor samt vid akuta behov.

Kicki Carlsson
2024-03-05