Skip to main content

Kommunikationsavdelningen

Missing ALT text.

Välkommen till Karolinska Institutets kommunikationsavdelning (KA). Vårt uppdrag är att skapa bästa möjliga, relevanta och mest effektiva kommunikation för KI.

Våra deluppdrag: det kommunikativa, det medicinhistoriska och det ceremoniella.

Kommunikationsavdelningen ser till att Karolinska Institutet har universitetsgemensamma kanaler, plattformar och riktlinjer för intern och extern kommunikation. Vi ger strategisk rådgivning och stöd till universitetets olika delar. Vi utvecklar, förvaltar och tillgängliggör kulturarvet samt genomför akademiska högtider.

Kommunikationsstöd

På sidan kommunikationsstöd har vi samlat varumärkesplattform, grafisk profil, mallar för presentationer och kommunikationsplaner, översättare, hur du som forskare kan få stöd i din kommunikation och mycket mer. Saknar du något på sidan kontakta gärna Jill Jönsson eller Madeleine Svärd Huss.

KA ledning

Peter Andréasson

Tf kommunikationsdirektör

Jennie Melosso, tjl

Enhetschef externa relationer och forskningskommunikation

Madeleine Svärd Huss

Tf enhetschef externa relationer och forskningskommunikation
Externa relationer och forskningskommunikation
Universitetsförvaltningen (UF), UF

Jill Jönsson

Enhetschef internkommunikation och verksamhetsstöd

Ylva Blomberg

Enhetschef akademiska ceremonier

Eva Åhrén

Enhetschef medicinens historia och kulturarv

Anki Israelsson

Avdelningsadministratör

Ledningskommunikation och press

Externa relationer och forskningsinformation

Internkommunikation och verksamhetsstöd

Akademiska ceremonier

Medicinens historia och kulturarv

Kontakt

Postadress: Karolinska Institutet, Kommunikationsavdelningen, 171 77  Stockholm.

Besöksadress: Nobels väg 6, KI campus Solna. Plan 6 och 7. 

Besöksadress medicinens historia och kulturarv: Haga Tingshus, Annerovägen 12, Solna.

Ansvarig webbredaktör på institution

Tillhör du en institution kan du kontakta din lokala huvudredaktör.

Frågor om utbildningskommunikation 

Utbildningskommunikation tillhör enheten för student- och karriärservice. Vid frågor om utbildningskommunikation är du välkommen att kontakta Johanna Gasslander, enhetschef student- och karriärservice.