Skip to main content

Kommunikationsavdelningen

Välkommen till Karolinska Institutets kommunikationsavdelning (KA). Vårt uppdrag är att skapa bästa möjliga, relevanta och mest effektiva kommunikation för KI.

Kommunikationsavdelningen ser till att Karolinska Institutet har universitetsgemensamma kanaler, plattformar och riktlinjer för intern och extern kommunikation. Vi ger strategisk rådgivning och stöd till universitetets olika delar samt genomför akademiska högtider.

Kommunikationsstöd

På sidan kommunikationsstöd har vi samlat varumärkesplattform, grafisk profil, mallar för presentationer och kommunikationsplaner, översättare, hur du som forskare kan få stöd i din kommunikation och mycket mer. Saknar du något på sidan kontakta gärna Jill Jönsson eller Jennie Melosso.

Tillhör du en institution kan du kontakta din lokala huvudredaktör för att få hjälp.

Har du frågor om utbildningskommunikation kan du vända dig till enheten för student- och karriärservice, Johanna Gasslander, enhetschef student- och karriärservice.

KA ledning

Anna Maria Böök

Kommunikationsdirektör, enhetschef ledningskommunikation och press

Jennie Melosso

Enhetschef externa relationer och forskningskommunikation

Jill Jönsson

Enhetschef internkommunikation och verksamhetsstöd

Ylva Blomberg

Ceremonimästare

Anki Israelsson

Avdelningsadministratör

Ledningskommunikation och press

Externa relationer och forskningskommunikation

Internkommunikation och verksamhetsstöd

Akademiska ceremonier

Kontakt

Postadress: Karolinska Institutet, Kommunikationsavdelningen, 171 77  Stockholm.

Besöksadress: Nobels väg 6, KI campus Solna. Plan 6 och 7.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • Institutet för miljömedicin
Logga in med KI-ID