Viktigt med tydligt ledarskap och god stämning

Lina Adham är controller på sektionen för omvårdnad på NVS, där hon har ett övergripande ansvar för sektionens ekonomi vad gäller utbildning och forskning. En tjänst hon haft i cirka åtta år.

Porträtt av Lina Adham, NVS
Lina Adham, NVS. Foto: Privat.

Du går snart över på en ny tjänst, vad är det och vad innebär den?

–Snart börjar jag som redovisningscontroller på NVS centrala ledningsadministration, säger Lina. Jag tycker att tjänsten verkar vara intressant och spännande på grund av kombinationen mellan redovisning och controlling, samt att uppdraget innebär att arbeta både strategiskt och operativt inom ekonomi.
–Jag hoppas att tillsammans med kollegorna på D3 kunna ge ett bra och professionellt stöd till sektionernas ekonomifunktioner inom både utbildning och forskning.

Vad är viktigt för dig på en arbetsplats? Vad behövs för att du ska trivas?

–Tydligt ledarskap och god stämning på arbetet mellan kollegor är viktigt, betonar Lina. Bra mellanmänskliga förhållanden kan skapa trivsel, vilket kan motivera mig att brinna för jobbet och arbetsplatsen och på så sätt få mig att bidra till bästa resultat.

Vad har fått dig att stanna inom KI?

–Jag tycker att KI är en trevlig arbetsplats med bra personalpolicy.

Bra samarbete på NVS/omvårdnad har varit en stor anledning till att jag varit engagerad i arbetet och stannat kvar. Jag har väldigt mycket frihet under eget ansvar och får själv bestämma över hur min dag på jobbet ser ut

Vad har du för bakgrund? Var kommer du ifrån?

–Jag är från Palestina och kom till Sverige år 2003, fortsätter Lina. Jag är utbildad redovisningsekonom och i hemlandet jobbade jag som personal- och ekonomiansvarig på ett internationellt försäkringsbolag. Dessutom var jag en aktiv medlem i Finansfackförbundet och presenterade palestinska kvinnofrågor i olika internationella kongresser. 

–Innan KI jobbade jag som ekonom på Konstfack.

Vad har du för fritidsintressen?

–Mitt eget fritidsintresse är min familj! utbrister Lina. Jag spenderar mycket tid med min son och min man. Jag umgås även ofta med kompisar i olika åldrar och med olika bakgrund. Resor, utflykter, matlagning och bakning är intressant för mig. Just nu under pandemin försöker jag bibehålla en del av mina levnadsvanor så länge det går samtidigt som jag tar hänsyn till Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

–Min farhåga för distansarbete på grund av pandemin är att tappa relationer med mina kollegor och kompisar samt risken att jag och de andra inte får ihop helheten med jobb, familj, privatliv och fritidsintressen.

Vad är det bästa som hänt dig i livet?

–Två händelser är det bästa som hänt mig och som har förändrat mitt liv, avslutar Lina. Den första var år 2003 när jag kom till Sverige och den andra var 2004 när jag fick min son och blev mamma.

 

Text: Annika Clemes

Annika Clemes
2023-08-14