Resor och utlägg vid institutionen för global folkhälsa

Här hittar du information om hur du går tillväga vid resor i tjänsten och utlägg och kontakt för dig som arbetar vid institutionen för global folkhälsa.

Resa i tjänsten

En tjänsteresa är en resa som du gör i arbetet. Det ska planeras i samråd mellan dig och din chef. Alla tjänsteresor ska bokas med KI:s avtalsresebyrå AMEX GBT. Om du inte har en reseprofil så hör av dig till Anna-Lee Cöster Jansén.

Kom ihåg att:

  • Tänk på miljöaspekterna när du väljer färdmedel. Vid resor under 50 mil, använd tåg före flyg. Vid resa till Göteborg ska du alltid åka tåg. Använd kollektivtrafiken i första hand. Boka alltid resan i ekonomiklass.

    Se dokumentet "Checklist for climate impact on air travel" (engelska)
     
  • En reseräkning ska registreras så snart som möjligt efter att resan är avslutad, senast tre månader efter resan är avslutad.

Resor för externa gästföreläsare, examinatorer och opponenter till KI

Här kan du läsa riktlinjer kring resor för externa gästföreläsare, examinatorer och opponenter till KI (engelska).

Utlägg

I enlighet med KI:s policy ersätts endast originalkvitton som är inte är äldre än 3 månader.

Deadline varje månad den 5:e. Då ska kompletta signerade underlag vara oss tillhanda för att hinna med innevarande månads lönekörning.

Kontakt vid institutionen

Pia Persson

Ekonomiadministratör

Vijaylakshmi Prabhu

Administratör
AP
Innehållsgranskare:
Maja Rudolphson
2023-09-13