Institutionsrådet vid institutionen för fysiologi och farmakologi

Varje institution på Karolinska Institutet ska, enligt rektorsbeslut, ha ett institutionsråd. Rådet fungerar som ett forum för dialog och förankring av institutionsledningens beslut. Institutionsrådets ordförande är prefekten.

Institutionsrådet vid FyFa består av olika personalkategorier så som administratörer, forskare, lärare och studenter. Institutionsrådet är ett rådgivande forum som behandlar aktuella frågor av institutionsövergripande karaktär. Rådet sammanträder cirka en till två gånger per termin.

Ledamöter

Vid eventuella frågor eller synpunkter, välkommen att kontakta någon av rådets ledamöter. Medlemmarna är utvalda representanter inom olika roller.

Ordförande

Administrativ chef

Profile image

Eva Palmer

Administrativ chef
+46852487075

Lärare/forskare

Profile image

Erik Norberg

Senior Forskare
+46852487170
Profile image

Duarte Ferreira

Biträdande Lektor
Profile image

Ellinor Kenne

Assisterande Lektor

Doktorander

Profile image

Eva Berenger

Doktorand

Postdoktorer

Funda Orhan

Biträdande Lektor

Sonia Youhanna

Anknuten till Forskning

Laboratoriesamordnare

Profile image

Carina Nihlen

Laboratorieassistent

Anestesiologi och intensivvård

Jessica Kåhlin

Anknuten till Forskning

Administration

Profile image

Sofia Pettersson

Utbildningshandläggare

Sammankallande/protokollförare

Fackliga representanter

Profile image

Helin Norberg

Senior Forskare
Profile image

Elizabeth Valenzuela

Teknisk Assistent

Mötesprotokoll

Samtliga protokoll kan ses i inloggat läge här (på engelska). 

Jelaine Legaspi
2024-03-14