Delegationsordning FyFa

Här finns den senast uppdaterade versionen av delegationsordningen vid institutionen för fysiologi och farmakologi.

Delegationsordningen utgör bilaga till rektors besluts- och delegationsordning och innehåller besluts- och delegationsordning för Institutionen för fysiologi och farmakologi. Detta dokument ersätter tidigare delegationsordning. I enlighet med rektors besluts- och delegationsordning för Karolinska Institutet, beslutar prefekt att följande organisation med besluts- och delegationsordning ska gälla vid Institutionen för fysiologi och farmakologi fr.o.m. 2024-02-01.

Documents

Innehållsgranskare:
Jelaine Legaspi
2024-02-26