Ansvarsfördelning gällande kaffemaskinerna i ANA Futura

I denna tabell kan du se vad serviceteamet respektive medarbetarna är ansvariga för gällande kaffemaskinerna i ANA Futura.

Foto på två kaffemaskiner i ANA Futura.
Kaffemaskiner i ANA Futura. Foto: Rasmus Larsson

I varje fikanod finns en låda med kaffe/te/mjölk/socker som all personal kan ta av och fylla på där det behövs. Instruktioner hur du fyller på i kaffemaskinen finns uppsatt vid varje maskin.

Nedan kan ni se vem som gör vad av personal respektive serviceteam.

Vem gör vad

VEM GÖR VAD
Åtgärd Ansvarig
Påfyllning av kaffe/mjölk/choklad/te i kökslåda i varje fikanod i smalhuset på plan 6, 7 och 8. Serviceteamet
Påfyllning av kaffe/mjölk/choklad/socker i kaffemaskinen samt tepåsar i fikanoderna i smalhuset på plan 6, 7 och 8. ANA Futura personal i resp fikanod
Rengöring av kaffemaskinerna 1 gång i veckan enligt specifikt rengöringsprogram i varje fikanod i smalhuset på plan 7 and 8 samt sumptömning och rengöring av spillbricka. Serviceteamet
Kaffemaskinerna i mattorget samt plan 9: Påfyllning av kaffe/mjölk/choklad/socker i kaffemaskinerna samt rengöring 1 gång i veckan enligt specifikt rengöringsprogram. Sumptömning och rengöring av spillbricka ingår också. Serviceteamet
Beställning av kaffe, te, choklad, pappmuggar och mjölk från leverantör. Serviceteamet

Kontakt

Om du har några frågor - var vänliga kontakta någon i serviceteamet.

LF
Innehållsgranskare:
2024-06-27