Rutin för användning av evakueringsfrysar i ANA Futura

Rutin för användning av evakueringsfrysar; lågtemperaturfrysar (-80C) och isothermalfrysar (-196C) i ANA Futura.

Under kontorstid

 1. Användare kontaktar ANA Futuras serviceteam för att få information om vilken evakueringsfrys/hyllor som finns lediga.
   
 2. Vid kontakt med ANA Futuras serviceteam skall användaren ange: 
  1. Namn 
  2. Forskargrupp
  3. Avdelning/enhet/institution
  4. Telefonnummer och mejladress (för kontakt och larmmottagare) 
  5. Hur länge platsen behövs (med start- och slutdatum).
    
 3. Serviceteamet tilldelar användaren en frysplats så att användaren kan flytta över sitt material. Serviceteamet noterar detta samt lägger in användaren som larmmottagare i Scada.

Utanför kontorstid

 1. Användaren går till frysfaciliteten och ser vilken av frysarna 1, 29, 50, 58 eller Kryo14 som är ledig och kan användas.
   
 2. Användaren flyttar över sitt material till evakueringsfrysen. 
   
 3. Nästkommande vardag kontaktar användaren ANA Futuras serviceteam och informerar till vilken evakueringsfrys som materialet har flyttats. Användaren anger: 
  1. Namn
  2. Forskargrupp
  3. Avdelning/enhet/institution
  4. Telefonnummer och mejladress (för kontakt och larmmottagare). 
  5. Hur länge platsen behövs (med start- och slutdatum).
    
 4. ANA Futuras serviceteam noterar detta samt lägger in användaren som larmmottagare i Scada.

Efter flytt av material från evakueringsfrysar

Lågtemperaturfrysar (-80°C) och isothermalfrysar (-196°C)

 • När användaren har flyttat ut sitt material från evakueringsfrysen kontaktar användaren ANA Futuras serviceteam igen som tar bort användaren som larmmottagare från evakueringsfrysen i Scada.

Kontaktuppgifter

ANA Futura serviceteam

LF
Innehållsgranskare:
2023-10-31