Förklaring till de fryslarm som genereras i frysfaciliteten i ANA Futura

När en frys går upp i temperatur genereras ett larm via ett system som heter SCADA. Larmet går i dagsläget vidare till den som står som larmmottagare för frysen. Dessa är utsedda av frysens ägare.

Vid larm går det ett mail och ett sms till utsedda larmmottagare.

Larmförklaringar

B-larm/internal alarm (active)= alarm från frysens interna larm. Det kan bero på att ex. frysen är strömlös eller för varm. Detta gäller frysar med och utan PT-100 sensor.

B-larm/internal alarm (inactive)= "Inaktiv" betyder att frysens interna larm har återgått. Detta gäller frysar med och utan PT-100 sensor.

A-larm (active) "high eller high-high temperature"= betyder att temperaturen har gått över larmgränsen. dvs frysen är varmare än -65 (high) eller -60 (high-high). Detta gäller enbart för frysar med PT-100 sensor.

A-larm (inactive) "high eller high-high temperature"= "Inaktiv" betyder att temperaturlarmet har återgått. Detta gäller enbart för frysar med PT-100 sensor.

Se temperaturen i frysen/isothermalen i realtid

Om frysen/isothermalen har en PT-100 sensor kan man logga in i SCADA-systemet och se frysens/isothermalens temperatur i realtid samt få en logg hur temperaturen sett ut över tid.

Obs! Tjänsten erbjuds bara de som har en frys/isothermal med PT-100 sensor. Utan PT-100 sensor finns ingen realtids-loggning av temperaturen och då finns inget värde i att logga in i systemet.

Jag har en PT-100 sensor - hur loggar jag in i SCADA-systemet?

Kontakta serviceteamet (se kontaktuppgifter nedan). De behöver ditt KI-ID och kan sen ge behörighet till inloggning.

Jag har ingen PT-100 sensor men vill ha. Hur gör jag?

En PT-100 sensor kostar ca 5000 SEK för sensor samt installation (priset kan variera beroende på frys/isothermalen). Kontakta serviceteamet om du vill göra en beställning.
Obs! För att installera en PT-100 sensor behöver frysen tinas innan installation.

Kontakt vid frågor

TE
Innehållsgranskare:
2024-03-21