Passerkort och behörigheter till ANA Futuras lokaler för icke-ANA Futura personal

Information för dig som INTE är ANA Futura personal, men behöver behörighet till ANA Futuras lokaler.

Jag har anknytning/anställning vid en institution på KI, men har INTE en linjechef vid ANA Futura

 

Jag har KI-passerkort:

 1. Kontakta ansvarig för den utrustning/labb du ska använda och få en introduktion. 
   
 2. Behörighetsblankett till ANA Futura fylls i av ansvarig för utrustning/labb eller dig själv.  
   
 3. Om behörighetsblanketten fylls i av dig själv i steg 2 ska den efter ifyllandet skickas till ansvarig för utrustning/labb för granskning. 
   
 4. Behörighetsblanketten skickas av ansvarig för utrustning/labb till föreståndare för signatur/godkännande. Föreståndaren ansvarar för att även ordförande signerar. 
   
 5. Efter signatur skickar föreståndare en kopia till dig samt serviceteamet som kodar kortet med rätt behörigheter till ANA Futuras lokaler enligt information på behörighetsblanketten.  
   
 6. Om du ska stanna 1- 90 dagar
  1. Läs Labbregler i ANA Futura (finns endast på engelska). 
    
 7. Om du ska stanna längre än 90 dagar. 
  1. Läs Labbregler i ANA Futura (finns endast på engelska). 
  2. Delta i hus- och brandintroduktion för extern personal. Kontakta Marjan Amiri (marjan.amiri@ki.se).
  3. För vissa labb krävs att du genomför KI:s laboratoriesäkerhetsintroduktion

Jag har INTE KI-passerkort:

 1. Kontakta ansvarig för den utrustning/labb du ska använda och få en introduktion. 
   
 2. Passerkort: Passerkortsblanketten utfärdas av den institution där du är anknuten/anställd. Blanketten skickas för signering/godkännande inom berörd institution.  
   
 3. När du har fått passerkortsblanketten signerad ansvarar du för att skaffa passerkortet enligt rutin på säkerhetsavdelningen. https://medarbetare.ki.se/passerkort 
   
 4. Behörighet: När passerkortet har erhållits fylls behörighetsblanketten till ANA Futura i av ansvarig för utrustning/labb eller dig själv.  
   
 5. Om behörighetsblanketten fylls i av dig själv i steg 4 ska blanketten efter ifyllandet skickas till ansvarig för utrustning/labb för granskning. 
   
 6. Behörighetsblanketten skickas av ansvarig för utrustning/labb till föreståndare för signatur/godkännande. Föreståndaren ansvarar för att även ordförande signerar. 
   
 7. Efter signatur skickar föreståndare en kopia till dig samt till serviceteamet som kodar kortet med rätt behörigheter till ANA Futuras lokaler enligt information på blanketten.  
   
 8. Om du ska stanna 1- 90 dagar
  1. Läs Labbregler i ANA Futura (finns endast på engelska). 
    
 9. Om du ska stanna längre än 90 dagar. 
  1. Läs Labbregler i ANA Futura (finns endast på engelska). 
  2. Delta i hus- och brandintroduktion för extern personal. Kontakta Marjan Amiri (marjan.amiri@ki.se). 
  3. För vissa labb krävs att du genomför KI:s laboratoriesäkerhetsintroduktion.

Jag är inte anknuten/anställd vid KI 
 

 1. Kontakta ansvarig för den utrustning/labb du ska använda och få en introduktion. 
   
 2. Passerkort: Passerkortsblanketten utfärdas av den institution som är ansvarig för utrustning/labb och skickas till föreståndare för digital signering/godkännande. Föreståndaren ansvarar för att även ordförande signerar. 
   
 3. När passerkortsblanketten är signerad är du själv ansvarig för att skaffa passerkortet enligt rutin på säkerhetsavdelningen. https://medarbetare.ki.se/passerkort 
   
 4. Behörighet: När passerkortet erhållits fylls behörighetsblankett till ANA Futura i av ansvarig för utrustning/labb och skickas till föreståndare för signatur/godkännande. Föreståndaren ansvarar för att även ordförande signerar. 
   
 5. Efter signatur skickar föreståndare en kopia till dig som sökt samt till serviceteamet som kodar kortet med rätt behörigheter till ANA Futuras lokaler enligt information på blanketten. 
   
 6. Om du ska stanna 1- 90 dagar. 
  1. Läs Labbregler i ANA Futura (finns endast på engelska). 
     
 7. Om du ska stanna längre än 90 dagar. 
  1. Läs Labbregler i ANA Futura (finns endast på engelska). 
  2. Delta i hus- och brandintroduktion för extern personal. Kontakta Marjan Amiri (marjan.amiri@ki.se). 
  3. För vissa labb krävs att du genomför KI:s laboratoriesäkerhetsintroduktion.

Behörighetsblankett

Föreståndare i ANA Futura

Profile image

Lars Frelin

Forskare
+46852483632
LF
Innehållsgranskare:
2023-12-13