Anvisningar för slutberedning av ärenden inom gemensamt verksamhetsstöd

Syftet med anvisningarna är att tydliggöra beredningsrutinerna för ärenden som i första hand beslutas av rektor. Målsättningen är att genom rutinerna åstadkomma ett underlag som är kvalitetssäkrat så att ärendet kan avgöras i sak.

 • Diarienummer: 1-14/2023
 • Dnr föreg. version: 1-91/2020
 • Beslutsdatum:
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Beslut: Universitetsdirektören
 • Dokumenttyp: Anvisningar
 • Handläggs av avdelning/enhet: Juridiska avdelningen
 • Beredning med: Strategiskt ledningsstöd
 • Revidering med avseende på: Förtydligande om deltagande vid beslutsmöten, studentinflytande vid brådskande ärenden och
  beredningsrutiner med universitetsdirektören.

Sammanfattning av anvisningarna

Dessa anvisningar vänder sig till medarbetare inom gemensamt verksamhetsstöd som handlägger och bereder ärenden till beslut av rektor eller universitetsdirektören.

Anvisningarna i sin helhet