Skip to main content

Vad händer med mitt konto när jag slutar på KI?

När du slutar på KI inaktiveras ditt konto dagen efter ditt slutdatum. Dina uppgifter sparas ett tag framöver och kontot kan återaktiveras.

Dessa regler för hantering av konton gäller:

Grace Limbo E-postkarantän UID-karantän
Anställda Finns ej 1 år 10 år För evigt
Doktorander 45 dagar 1 år 10 år För evigt
Anknutna Finns ej 1 år 10 år För evigt
Studenter på grund och avancerad nivå 365 dagar 1 år 10 år För evigt
Administrativa konton (test, support, systemadmin, system till system) Finns ej 1 år 1 år För evigt

Grace

Personen har tillgång till sitt e-postkonto, alla andra behörigheter är borttagna. Personen syns inte längre på ki.se och ingår inte längre i IT-avgiften. Har du ingen grace-period stängs du av från ditt konto dagen efter ditt slutdatum på KI.

Limbo

Kontot inaktiveras, information från personobjektet raderas. E-postadresser, KIID (UID) och ID-nyckel sparas i 10 år. Innehåll i e-postkontot finns kvar 100 dagar och raderas efter det. Om personen återkommer till KI inom 10 år återupplivas samma KIID och e-postadress.

E-postkarantän

Innehåller alla använda KI ID (UID) som är använda så de inte återanvänds. Inga personuppgifter eller annat innehåll sparas här.

UID-karantän

Efter 10 år tas KI-personen bort och alla personuppgifter utom KIID (UID) som ligger i karantän. E-postadress kan återanvändas.