Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv.

Om VIL

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet.

VFU sker huvudsakligen på sjukhus, inom öppenvård och inom kommunal hälso- och sjukvård. Inom VFU ges möjlighet till interprofessionell samverkan med studenter från olika utbildningsprogram med syfte att bland annat öka kunskap om och förståelse för olika yrkeskategorier inom vården och att stärka den egna yrkesrollen.

I de allra flesta av Karolinska Institutets utbildningsprogram är VIL en integrerad del av utbildningen. Genom beredningsgruppen för VIL stödjer Kommittén för utbildning i samverkan med Region Stockholm och kommuner utbildningsprogrammen i deras arbete.

Begreppet VIL och pedagogisk kompetensmodell

Det finns en pedagogisk kompetensmodell som visar på de önskvärda minimikrav för personal som i olika funktioner möter studenter.

Pedagogiska kompetensmodellen finns också i foldern om begreppet VIL. Om du vill ha foldern till den arbetsplats eller i de olika forum du är verksam på, kontakta handläggare Christina Joos.