Skapa kursvärderingsenkät och exportera resultat

Samtliga program på grund- och avancerad nivå har en färdig mall för kursvärderingsenkät, som innehåller de fem generella frågorna. Vill du lägga till kursspecifika frågor följer du instruktionen på den här sidan för att skapa kursvärderingen.

Gör kursvärdering direkt i Canvas

Nu kan kursvärderingen göras direkt i Canvas! Då använder du mallen som finns för respektive program. Du hittar mer information och en manual på kursvärdering i Canvas

Innehåll i mallen

Mallen innehåller de fem generella frågorna, som är obligatoriska för alla kursvärderingar på KI. Den innehåller även en standardinledning, tre mejlutskick och de övriga rätta inställningarna som ska gälla för alla kursvärderingsenkäter på KI.

Varje program har en programspecifik mall. Vissa program har även mallar som inkluderar VFU-frågor avsedda för programmets kurser med VFU. Välj den mallen om kursen en VFU-kurs. Det är viktigt att du använder dig av programmallen när du skapar din kursenkät för att de automatiska inställningarna ska bli rätt.

Den standardiserade processen finns beskrivna på Riktlinjer för kvalitetsutvärdering på utbildning på grundnivå och avancerad nivå. En standardiserad procedur är helt avgörande för att kunna göra jämförelser mellan kurser, program och över tid. 

Skapa kursvärderingsenkät i KI Survey

1. Klicka: Enkät/Ny enkät/Ny enkät från mall
Viktigt! Välj mallen för det program som din kurs tillhör (sök på programnamn och klicka Enter).
2. Klicka: Nästa
3. Viktigt! Namnge enkäten: kurskod_kursnamn_termin (exempel 5MT008 Applied communication HT22)
4. Klicka: Slutför
5. Under Konstruktion, klicka på pennan i högra hörnet för att redigera innehåll.
6. Markera [Kursens lärandemål läggs till här] och klistra in läromålen för kursen som du hittar i kursplanen.

Skärmdump som visar steg i kursvärderingsprocessen i KI Survey.
Klistra in läromålen för kursen i KI Survey.

7. Om du har kurspecifika frågor att lägga till enkäten gör du detta i denna vy. Du kan enkelt importera frågor från dina tidigare enkäter, instruktioner finns på Importera frågor i KI Survey.
8. Klicka Spara och stäng.
9. Gå tillbaka till första sidan genom att klicka på kursnamnet i sidans vänstra hörn och sedan på Avsluta konstruktion. Om du senare skulle behöva ändra i inställningarna går det bra att öppna konstruktionen igen.

Skärmdump som visar steg i kursvärderingsprocessen i KI Survey.
Avsluta konstruktion.

10. Klicka på Distribution/inställningar i vänstermarginalen.
11. Fyll i tiden som enkäten ska ligga uppe (startdatum sista dag på kursen och slutdatum 14 dagar senare).
12. Klicka på spara i övre menyn.
13. Klicka på Respondenter i vänster menyn.
14. Klicka på Importera respondenter och välj från E-postlista.
15. Klistra in samtliga mailadresser (hämtade från Ladok). Spara.

Skärmdump som visar steg i kursvärderingsprocessen i KI Survey.
Under Distribution väljer du respondenter.

16. Klicka på Distribution/Utskick (vänstra menyn).
17. Gå in på vardera förinlagt mejlutskick och lägg in:

  • Datum för utskicket (om datum inte går att välja har konstruktion av enkäten inte avslutats, se punkt 10)
  • Kontrollera att länken till enkäten är aktiv

Snabbguide: Kursvärderingsenkät i 7 steg

  • Hitta rätt mall för din kurs
  • Namnge din enkät i formatet: 5MT008 Applied communication HT22
  • Lägg till kursmål i introduktionstexten
  • Avsluta konstruktion!
  • Sätt tid för publicering till 14 dagar
  • Lägg till respondenter (enklast genom att lägga till enbart epost adresser från Ladok)

Lägg endast till datum för de tre förprogrammerade mejlutskicken (om du inte kan lägga till datum så har du glömt att avsluta konstruktion).

Rapport när enkäten avslutats

Om du använt programmallen skapas två rapporter automatiskt dagen efter enkätens sista datum. Ett automatiskt mejl med information om att rapporten är klar skickas då ut till den som skapat enkäten.

Länk till rapporten (utan textsvar) skickas också ut till samtliga respondenter på kursen. Länkar ersätter tidigare PDF.

Du hittar rapporterna längst ned på första sidan på enkäten i KI Survey.

  • Short: Utan textsvar. Denna länk ska publiceras på kursens öppna sida och Canvas och skickas automatiskt ut till samtliga respondenter.
  • Full: Inkluderar textsvar. Ska skickas till kursledare.
Skärmdump som visar steg i kursvärderingsprocessen i KI Survey.
En kort och en lång version av rapporten finns på enkätens förstasida i KI Survey.

Hitta länk till kursvärderingen

Du kan ta fram en länk till rapporten genom att först klicka på rapporten, därefter på 'Main report' och därefter klicka på den lilla ikonen med en pil i ett fönster (under 'Custom URL').

Om du önskar rapporten som PDF hittar du en knapp för det överst i rapporten (se bild).

Skärmdump som visar steg i kursvärderingsprocessen i KI Survey.
Foto: KI Survey.

Exportera resultat och skicka in

Därefter behöver du exportera resultatet och skicka in det till Enheten för utvärdering. 

Så exporterar du svarsdata och skickar in.

Spärr på antal respondentsvar

Samtliga kursvärderingsenkäter som skapas i KI Survey ska vara anonyma respondentenkäter. För att säkerställa studenternas anonymitet har det bestämts att införa en spärr på fem respondenter för kursvärderingsenkäter. Det innebär att resultat och rapport från enkäter med färre än fem svar inte kan exporteras.

Support 

Har du frågor kopplat till kursvärdering i KI Survey kan du kontakta Zoe Säflund.

I dagsläget erbjuder inte KI annan support i KI Survey. Ta istället del av de inbyggda hjälpavsnitten, som du alltid når i övre högra hörnet bredvid ditt namn. När du loggat in ser du också ett nyhetsflöde i högerkolumnen där du kan ta del av uppdateringar.