Få tillgång till utbildning i Inspera Assessment

Vill du börja använda Inspera Assessment för digitala examinationer kan du i egen takt gå en nätbaserad utbildning som ger dig behörighet att använda olika funktioner i verktyget.

Fyll i formuläret så skapar vi konton åt dig i systemet och skickar en bekräftelse när det är klart.

Om du behöver tillgång till Insperakursen och saknar @ki.se epostadress och tillhörande Canvaskonto kommer vi att behöva ett godkännande från kursens utbildningsadministrator.

AM
Innehållsgranskare:
Andrew Maunder
2023-11-13