Utbildning i informationssäkerhet för medarbetare

Vi kan tillsammans reducera risker i vår informationshantering. I den här e-utbildningen får du ta del av korta lektioner om bl.a. phishing, desinformation och falska budskap och hur du rapporterar incidenter.

Kommande kurser 

Säkerhet och samhälle: Använda sociala medier 

Informationssäkerhet: Repetition 2

Minska risken: Varje liten åtgärd bidrar

Lär dig mer om phishing på mobilen

Skydda dig själv och oss mot ransomeware

Säkerhet och samhälle: Låt oss vara stjärnor tillsammans

Informationssäkerhet: Repetition 3

Informationssäkerhet utvärdering 

Kontakt vid frågor

Stefan Larsson

Specialist IT-säkerhet
JUR
SL
Innehållsgranskare:
Viktoria Olausson
2023-10-17