Styrgruppen ANA Futura

Styrgruppen ANA Futura består av representanter från samtliga inflyttade institutioner.

Styrgruppens syfte är att diskutera och ta de yttersta besluten som rör ANA Futura gällande ledning och samordning av aktiviteter. Beredningsgruppen bereder ärenden som behöver tas upp till styrgruppen för beslut.

Val av ordförande i styrgruppen:

230101-231231: Bodil Lund på institutionen för odontolgi.
220101-221231: Petter Höglund, på institutionen för medicin, Huddinge.
200923-211231*: Matti Sällberg på institutionen för laboratoriemedicin.
190923-200922: Mats Blennow på institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik 
180923-190922: Mats Trulsson på institutionen för odontolgi.
170923-180922: Jan Bolinder på institutionen för medicin, Huddinge.
160923-170922: Matti Sällberg på institutionen för laboratoriemedicin.

*) Den 24 november, 2020 beslutade styrgruppen ANA Futura att mandatperioden för ordförande i ANA Futura ska ske årligen från januari-januari. Därav att Matti Sällbergs mandatperiod blev något längre än föregående perioder.

Institutionen för laboratoriemedicin

Lars Frelin

Föreståndare i ANA Futura
08-524 836 32

Jonas Fuxe

Prefekt

Jenny Degerholm Langsmo

Administrativ chef
Administrativa kansliet
H5 Laboratoriemedicin

Annika Karlsson

Forskare
Annika Karlsson
H5 Laboratoriemedicin

Christina Sundqvist

Kommunikatör
Administrativa kansliet
H5 Laboratoriemedicin
El Andaloussi
H5 Laboratoriemedicin

Institutionen för medicin, Huddinge

Petter Höglund

Professor/överläkare
Höglund
H7 Medicin, Huddinge

Johan Sandberg

Professor
Sandberg
H7 Medicin, Huddinge
Norrby-Teglund
H7 Medicin, Huddinge

Institutionen för Odontologi

Orala sjukdomar
OF Odontologi

Bodil Lund

Professor/övertandläkare
OF Odontologi
OF Odontologi

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Urologi
H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Mötesdatum - hösten 2023

5 september – 10.00-11.30

4 oktober – 13.30-15.00

7 november – 10.00-11.30

7 december – 10.00-11.30

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
Logga in med KI-ID
LF
Innehållsgranskare:
2023-08-18