Styrgruppen ANA Futura

Styrgruppen ANA Futura består av representanter från samtliga inflyttade institutioner.

Styrgruppens syfte är att diskutera och ta de yttersta besluten som rör ANA Futura gällande ledning och samordning av aktiviteter. Beredningsgruppen bereder ärenden som behöver tas upp till styrgruppen för beslut.

Val av ordförande i styrgruppen:

220101-221231: Petter Höglund, på institutionen för medicin, Huddinge.
200923-211231*: Matti Sällberg på institutionen för laboratoriemedicin.
190923-200922: Mats Blennow på institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik 
180923-190922: Mats Trulsson på institutionen för odontolgi.
170923-180922: Jan Bolinder på institutionen för medicin, Huddinge.
160923-170922: Matti Sällberg på institutionen för laboratoriemedicin.

*) Den 24 november, 2020 beslutade styrgruppen ANA Futura att mandatperioden för ordförande i ANA Futura ska ske årligen från januari-januari. Därav att Matti Sällbergs mandatperiod blev något längre än föregående perioder.

Institutionen för laboratoriemedicin

Matti Sällberg

Prefekt
Sällberg
H5 Laboratoriemedicin

Lars Frelin

Föreståndare i ANA Futura
08-524 836 32
Sällberg
H5 Laboratoriemedicin

Jenny Degerholm Langsmo

Administrativ chef
Administrativa kansliet
H5 Laboratoriemedicin

Anna Karlsson

Professor/specialistläkare
Anna Karlsson
H5 Laboratoriemedicin
Administrativa kansliet
H5 Laboratoriemedicin

Jonas Fuxe

Forskare
Fuxe
H5 Laboratoriemedicin

Institutionen för medicin, Huddinge

Petter Höglund

Professor/specialistläkare
Höglund
H7 Medicin, Huddinge

Klas Karlsson

Administrativ chef
Administrativa kansliet
H7 Medicin, Huddinge
Norrby-Teglund
H7 Medicin, Huddinge

Institutionen för Odontologi

Orala sjukdomar
OF Odontologi

Åsa Diberius

Administrativ chef
Administrativa avdelningen
OF Odontologi

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Urologi
H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Mötesdatum - hösten 2022

14 september - 10.00-12.00

18 oktober - 10.00-12.00

17 november - 10.00-12.00

16 december - 10.00-12.00

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • All KI staff
Logga in med KI-ID