För UBW Anknutna-administratörer

Här hittar du som är administratör i UBW Anknutna information om de senaste uppdateringar och buggrättningar. Sidan uppdateras löpande.

Sätt inte dagens datum som startdatum för anknutna

Sätt inte dagens datum som startdatum när du gör en anknytning i UBW Anknutna. Godkännare och prefekten måste godkänna anknytningen innan startdatumet. Prefektens attestgodkännande i systemet är det formella anknytningsbeslutet och kan inte tas retroaktivt.

Återöppna stängda konton

När du vill återaktivera ett KI-ID måste du kunna verifiera att personens nuvarande identifierare (t.ex. personnummer, samordningsnummer, passnummer, nationellt ID eller Ladok ID) stämmer överens med identifieraren som har tidigare varit kopplat till KI-ID:t. Om personen inte har funnits vid din institution och du inte kan slå upp identifieraren själv, kontakta it-support@ki.se med KI-ID och verifierad identifierare.

Lägg bara in ett förnamn i UBW Anknutna för redan aktiva användare

När du lägger in flera förnamn i förnamnsfältet vid en ny anknytning skapar UBW Anknutna en ny mejladress med formatet fornamn.mellannamn.efternamn@ki.se. Detta skapar problem om personen redan har ett befintligt mejlkonto med formatet fornamn.efternamn@ki.se.

Om personen ska ha samma mejladress som redan är aktivt så behöver det läggas in samma format på namn i UBW anknutna. 

 

JC
Innehållsgranskare:
2023-09-01