Varbi, videoverktyg

I Varbi finns möjligheten att presentera verksamheten via en video samt att ställa kompletterade urvalsfrågor där kandidaten svara med en video. Här kan du se korta instruktionsfilmer hur du använder verktyget.

Presentera verksamheten

Om du vill göra upplevelsen för en kandidat mer personlig kan du ladda upp en kort film där verksamheten presenteras. Efter de obligatoriska urvalsfrågorna kan ytterligare en fråga/frågor adderas. I filmen nedan ser du hur gör. 

Instruktionsfilm, presentera verksamheten

Kompletteringsfråga med videosvar

Du kan komplettera med ytterligare urvalsfrågor till en kandidat. Du vill kanske ta reda på hur väl en framtida medarbetare uttrycker sig på engelska. Då kan du be kandidaten svara genom att spela in en video. I filmen nedan ser du hur gör. 

Instruktionsfilm, kompletteringsfråga

Martin Sjölund
2023-11-01