Hur fungerar det?

På den här sidan kan du läsa om hur behörighetssättning fungerar i KI:s HR system.

Vid nyanställning

När en ny medarbetare börjar vid KI inom nedan listad befattning eller funktion och finns registrerad i KI:s lönesystem Primula, så triggas en ansökan om tilldelning av behörigheter till aktuella system utifrån sin befattning eller funktion. 

Behörighet ges utifrån det startdatum som finns registrerat i Primula. Den nya medarbetarens KI-mejl blir aktiv 10 dagar innan startdatum för anställning. 

Funktion 

  • För prefekt och administrativ chef är det från och med datum av "funktion roll" i Primula som triggar igång processen. 
  • För chef är det från och med datum av funktionen "chef med arbetsmiljöuppgiftsansvar" alternativt "chef utan arbetsmiljöuppgiftsansvar" som triggar igång processen. 

Befattning

För HR-chef, HR-ansvarig, HR-partner och HR-administratör är det från och med datum av anställningen av befattningen i Primula som triggar igång processen. 

Vid avslut av anställning eller funktion 

När en anställning eller funktion avslutas i Primula så triggas en ansökan om avslut av behörigheter i aktuella system för den aktuella befattningen eller funktionen. 

Funktion

  • För prefekt och administrativ chef är det till och med datum av "funktion roll" i Primula som triggar igång processen. 
  • För chef är det till och med datum av funktionen "chef med arbetsmiljöuppgiftsansvar" alternativt "chef utan arbetsmiljöuppgiftsansvar". 

Befattning

För HR-chef, HR-ansvarig, HR-partner och HR-administratör är det till och med datum av anställningen av befattningen i Primula som triggar igång processen.