Frågor och svar - Behörighet i HR system

På den här sidan finns svar på eventuella frågor som kan dyka upp.

  • Primula
  • Varbi
  • Avonova
  • HR-arkiv
  • HR-puls / Exit
  • VIS
  • IDAC
  • W3D3
  • UBW Anknutna
  • UBW

Via IDAC kan du själv ansöka till respektive behörighetspaket.

Ansökan skickas för godkännande till chef och AC. 

Har ni registrerat funktion bakåt i tiden i Primula så kommer mejl om ny behörighet att skickas ut efter det att registreringen är gjord. 

10 dagar innan medarbetaren börjar vid KI blir deras KI-mejl aktiv. 

När funktion chef registreras i PA-webben så skickas mejl ut dagen efter från IDAC.