Arbetsbristprocessen

Nedan följer information om arbetsgången vid en arbetsbristprocess.

Att det förekommer en arbetsbrist betyder vanligtvis inte att det är en brist på arbetsuppgifter utan det förekommer främst vid otillräcklig finansiering eller om det av någon anledning beslutas att vissa arbetsuppgifter inte längre ska utföras. 

Ärenden avseende övertalighet på grund av arbetsbrist hanteras inom KI av institutionen i nära samarbete med centrala HR-avdelningen. I bilden över den schematiska processen under "dokument" beskrivs hur en arbetsbristprocess genomförs. Det är en arbetsrättsligt omständlig, tidskrävande och kostsam process, det är därför av stor betydelse att processen påbörjas tidigt genom en dialog med centrala HR-avdelningen.

Beslut om nödvändiga personalminskningar på institutioner ska alltid föregås av en verksamhetsanalys (se mall nedan). Den utgör senare underlag för HR-direktörs beslut om att inleda arbetsbristförhandlingar. För mer information se riktlinjer nedan under dokument. 

Trygghetsstiftelsen

Avtalet om omställning är ett kollektivavtal för den statliga sektorn som syftar till att underlätta omställningsarbetet för arbetsgivare och berörda medarbetare vid uppsägningar pga. arbetsbrist eller vid avslut av en tidsbegränsad anställning som varat i minst två år. Trygghetsstiftelsen hjälper till i detta omställningsarbete. Det är arbetsgivaren som anmäler medarbetaren till Trygghetsstiftelsen. När anmälan är bekräftad blir medarbetaren kontaktad av Trygghetsstiftelsen.

Profile image

Åsa Agréus

HR-specialist
+46852486577
Profile image

Carolina Ström

HR-specialist
Profile image

Jenny Wärnlund

HR-specialist
ÅA
Innehållsgranskare:
Åsa Agréus
2024-04-25