Anknuten

Gemensamt för anknutna KI-personer är att man enligt beslut medverkar i KIs verksamhet utan att vara anställd. Observera särskilt vikten av att dokumentera grunden för deltagandet i KIs verksamhet.

Grund för att bli anknuten kan exempelvis vara någon av följande:

 • Landstingsanställd med forskningsmedel på KI eller som undervisar på KI
 • Icke anställd docent som deltar i KI:s verksamhet
 • Gästforskare med extern finansiering
 • Professor Emeriti som är aktiv i KI:s verksamhet
 • Praktikant/examensarbetare
 • Studentrepresentant eller extern ledamot i rådgivande och beslutande organ
 • Konsult eller inhyrd personal

En person som besöker KI under några dagar och t. ex. håller en föreläsning, deltar i en konferens eller ett seminarium och under denna tid behöver tillgång till datanät är inte anknuten, utan definieras som gäst. Hantverkare, servicetekniker etc. som behöver tillgång till passerkort och vissa andra resurser under en tid ses inte heller som anknutna. Dessa personer hanteras i enlighet med andra rutiner.

Doktorander som är antagna på KI utan anställning på KI

Doktoranderna som vi benämner nedan är doktorander som är antagna på KI.

internt så benämns denna grupp även som kliniska doktorander, industridoktorander, externfinansierade doktorander osv. Det som är gemensamt för denna grupp är att alla är antagna på KI och finns i LADOK.

När doktoranden antas i ett forskarämne i LADOK så kommer denna doktorand över till IDAC med ett institutionsnamn, i IDAC så skapas ett inloggnings ID (KI-ID) och en mejladress blir genererad och kontouppgifter skickas ut till institutionens IDAC administratörer.

I LADOK finns inte KI:s organisationsstruktur vilket innebär att doktoranden kommer att läggas i institutionens administrationsgrupp och får då prefekt som närmaste chef.

Doktoranden behöver läggas in i anknytningssystemet UBW Anknutna för att få:

 1. Organisatorisk tillhörighet till avdelnings- / enhet- / eller gruppnivå vilket medför tillgång till organisationsmappar (behörigheter till G:\)
 2. Närmaste chef / forskargruppsledare
 3. Projektnummer som IT fakturan behöver som underlag

Doktorander räknas inte som anknutna utan är antagna doktorander och därmed behöver de inte fylla i en anknytningsblankett. Det går bra att bifoga ett antagningsbesked eller likvärdig som är godkänt av administrationen på institutionen.

Viktigt inför skapande av doktorand i UBW anknutna systemet.

I systemen IDAC och LADOK hämtar du upp personlig identifierare som ni använder sedan när ni anknyter (personlig identifierare som kan vara = personnummer, samordningsnummer, LADOK ID). När det endast finns LADOK:s tillfällig-nummer (LADOK-personnummer /T-nummer)används det som identifierade, detta anges i fältet Samordningsnummer i anknytningssystemet.

Rutinbeskrivning för doktorander hittar du bland rutinbeskrivningar för systemet UBW anknutna.

UFS Ladok och systemförvaltningsorganisation har mer information om hur doktorander generellt ska hanteras.

Kontakt

För mer information om regelverk, kontakta Peter Gustafsson

För tekniska frågor, se sidan för anknytningsprocessen.

Dokument

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C1.Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
 • H7.Medicin, Huddinge
 • OF.Odontologi
 • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID
PG
Innehållsgranskare:
2023-11-08