Hjärtstartare och HLR-utbildning

Vid hjärtstopp räknas varje minut. Det dröjer i regel några minuter innan en ambulans kan vara på plats, men om HLR påbörjas i tid kan liv räddas.

Det finns även ett antal hjärtstartare utplacerade på Campus Solna och Campus Flemingsberg.

Att använda hjärtlungräddning, HLR, och defibrillering med hjärtstartare rekommenderas som första behandling vid plötsligt hjärtstopp. Hjärtstartaren skickar en kontrollerad strömstöt genom en persons hjärta och nollställer hjärtats aktivitet så det startar igen. Om ingen behandling dvs. HLR eller hjärtstartare används ökar dödlighet vid hjärtstopp med ca 10 % per minut.

Universitetsförvaltningen har köpt in ett antal hjärtstartare som är utplacerade på KI. De återfinns på följande platser och adresser:

Campus Solna

 • Aula Medica i entrén på Nobels väg 6
 • KI administrationshuset i entrén på Nobels väg 5
 • Wargentinhuset utanför föreläsningssal på Nobels väg 12
 • BZ lärandemiljö på Berzelius väg 9
 • 75:1 vid lunchrum på Retzius väg 13
 • Biomedicum Solnavägen 9 i receptionen entréplan 3
 • Biomedicum Solnavägen 9 i godsmottagningen plan 2
 • Biomedicum Solnavägen 9 utanför FM-kontoret plan 2
 • Biomedicum Solnavägen 9 i trapphus mellan hus A och D plan 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10

Campus Flemingsberg

 • ANA 10 - i entrén på Alfred Nobels allé 10
 • ANA 8 - lärandemiljö/föreläsningssalar på Alfred Nobels allé 8
 • ANA 23 - Studentpentry plan 4 på Alfred Nobels allé 23
 • ANA 23 i entrén på Alfred Nobels allé 23
 • Novum i entrén på Blickagången 6
 • Neo plan 2 i korridor 2301, utanför arkivets norra del på Blickagången 16
 • Neo plan 5 i korridor 5303, vid transporthissen på Blickagången 16
 • Neo plan 6 i korridor 6108, utanför rum 6134/6156 på Blickagången 16
 • Neo plan 6 i korridor 6604, utanför rum 6662 på Blickagången 16
 • Neo plan 7 i korridor 7308, utanför rum 7333 och 7372 på Blickagången 16
 • Neo plan 7 i korridor 7802, utanför rum 7824 på Blickagången 16
 • Neo plan 8 i korridor 8309, utanför rum 8337 och 8368 på Blickagången 16
 • Neo plan 8 i korridor 8802, utanför rum 8824 på Blickagången 16

Utöver dessa finns det enligt hjärtstartarregistret.se ytterligare ett antal hjärtstartare utplacerade på campus. De flesta av dessa finns dock i lokaler som kräver behörighet.

Institutioner

 • IMM - Nobels väg 13 i Solna
 • SLL - Tomtebodavägen 14 i Solna
 • GPH - Tomtebodavägen 18 A plan 3 i Solna
 • LIME - Tomtebodavägen 18A plan 4 i Solna
 • KIB (biblioteket) - Berzelius väg 7B i Solna
 • ANA 8 (biblioteket) - Alfred Nobels allé 8 i Flemingsberg

Vilka ska kunna HLR- och första hjälpen i verksamheten?

Enligt  AFS1999:7 Första hjälpen och krisstöd § 6, ska det finnas tillräckligt med antal personer som kan ge första hjälpen med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker.  

Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns, skall det finnas tillräckligt antal personer som kan ge första hjälpen tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella (6§AFS 1999:7)

Som chef för en verksamhet behöver du ta ställning till hur många som behöver ha kunskap i första hjälpen och HLR. Bedöm behovet av kunskap i verksamheten med hjälp av en s.k. Riskbedömning

Vid bedömningen av hur många personer som behöver kunskaper i första hjälpen är det lämpligt att utgå från de lokala förutsättningarna bland annat vad gäller förekommande risker, arbetsställets storlek, förekommande skiftlag, arbetsstyrkans utspridning, tillfälliga och rörliga arbetsplatser samt avståndet till sjukvårdsresurser. Som stöd vid beräkning av utbildningsbehov av första hjälpen och HLR på övergripande institutionsnivå, gör ni en riskbedömning. 

Riskbedömningen bör samordnas, eller slås ihop med riskbedömning av beredskap för krisstöd (med krisstöd avses det psykiska och sociala omhändertagande som behöver vidtas i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner.)   

HLR-utbildningar via Företagshälsan

 

 

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C7.Lärande, Informatik, Management och Etik
 • H5.Laboratoriemedicin
 • H7.Medicin, Huddinge
 • H9.Klinisk vetenskap, intervention och teknik
 • OF.Odontologi
 • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID