Information till deltagare i forskningsstudier

Tietoevry som är systemleverantör av KI:s lönesystem Primula, har blivit utsatta för en IT-attack. Som en säkerhetsåtgärd har de stängt ner systemet medan felsökning och åtgärder genomförs. Det innebär att ingen har tillgång till Primula just nu. KI är beroende av systemet Primula för att kunna betala ut ersättning till dig som deltagit i en forskningsstudie.

Ersättning till dig som deltagit i en forskningsstudie (som forskningsperson/försöksperson) kan för närvarande inte hanteras. 

När systemet Primula är åter i drift kommer vi att hantera dessa utbetalningar så snart vi kan.

För frågor kontakta din uppdragsgivare.

Anna Broberg
2024-01-31