Primula och PA-webben är åter i drift

Tietoevry har nu till stor del åtgärdat Primula och PA-webben efter den IT-attack de utsattes för 19 januari. Detta innebär att löneutbetalningen för februari kommer att kunna genomföras enligt ordinarie rutiner, och att det nu åter går att registrera sjuk- och friskanmälan, vab, ledighet, semester och utlägg direkt i systemet.

Här kan du läsa om vad som gäller i samband med att systemet stegvis återställs. Texten uppdateras löpande. 

Februaris löneutbetalning prioriteras 

I detta läge har Tietoevry valt att prioritera att få upp Primula, både web och klient, för att säkra upp löneutbetalningen för februari månad. 

Februari månads ”extra körning” för utbetalning av ersättningar och utlägg kommer på grund av IT-attacken emot Tietoevry och lönesystemet Primula att flyttas till ordinarie lönekörning med utbetalning den 26:e februari. 

Du hittar din lönespecifikation för januari i PA-webben.

Integrationer med andra system hanteras först i nästa fas, och kan dröja ytterligare någon vecka.  

Registrering av ärenden rörande sjukfrånvaro, ledighet, vab, semester, resor och utlägg 

Medarbetare uppmanas nu att logga in och efterregistrera/justera ärenden för perioden 19 januari-1 februari snarast möjligt, så att dessa hinner komma med till februaris löneutbetalning. Kontrollera även att ärenden registrerade under första halvan av januari innan systemet gick ner ser korrekta ut. 

Sista dag att registrera ärenden som ska komma med på februarilönen är 8 februari. 

Du som använder PA-webben med KI-inloggning behöver inte vidta någon åtgärd utan kan logga in som vanligt via SSO (single sign on). Du som använder Primulaklienten behöver däremot byta ditt lösenord vid första inloggningstillfället som en extra säkerhetsåtgärd.  

Chefer bör logga in dagligen då e-postaviseringar kan utebli 

Eftersom integrationerna med andra system inte åtgärdas i fas ett, kan e-postaviseringarna från systemet utebli första veckan/veckorna. Du som är chef behöver därför ha en rutin att dagligen logga in för att hantera dina ärenden. 

Sista dag att hantera ärenden som ska komma med på februarilönen är 8 februari. 

Lönerevision 

Nu när Primula är igång igen kommer en bedömning göras om det finns möjlighet att betala ut ny lön i februari för eniga Saco-S medlemmar och oorganiserade eller om detta måste avvakta till löneutbetalningen i mars.  

Eftersom Primula har varit nedstängt har det tillkommit merarbete för att säkra de uppgifter som fanns registrerade i systemet. Förhoppningen är att detta inte ska leda till några större förseningar i förhandlingsprocessen för medarbetare som är medlemmar i OFR/S,P,O (ST) och Seko. För dessa medarbetare och för oeniga Saco-S medlemmar så betalas lönerna ut så snart det är möjligt när förhandlingarna är klara, som det ser ut nu sker detta tidigast i mars.  

Arbetsgivarintyg

Ordinarie rutiner är åter i bruk.

Ersättning från Försäkringskassan 

Ordinarie rutiner är åter i bruk.

Hantering av personuppgifter 

I nuläget vet vi inte, men kan inte utesluta, att information inklusive personuppgifter har läckt från Primula och därför har KI anmält det inträffade till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).  Vi inväntar nu mer information från Tietoevry.

Det finns personuppgifter i Primula, om du har frågor eller känner oro kring detta, kontakta din närmaste chef. De personuppgifter som generellt finns i Primula är namn, adress, KI mejladress, personnummer och lön.  

Timlöner och ersättning till deltagare i forskningsstudier

Vi kommer att hantera dessa utbetalningar så snart vi kan.