Säkerhet och integritet i e-mötestjänsten Zoom

Det finns en mängd funktioner i Zoom som du kan välja att använda för att höja säkerheten och öka funktionaliteten i dina möten eller föreläsningar.

Tips för säkrare möten

Det finns en mängd funktioner i Zoom för att höja säkerheten i möten. Den som skapar ett Zoom-möte kan välja att skapa ett lösenord som alla som ska ansluta till mötet måste ange och mötesledaren kan också välja att ”låsa” mötet. Då kan endast de personer som bjudits in till mötet delta. 

När du bjuder in till ett möte, var uppmärksam på vilka som ansluter. Säkerställ att gäster som inte är inbjudna kopplas bort.

Du kan även välja att slå på en funktion som gör att endast personer med ett KI ID kan ansluta till dina möten. Du som undervisar via Zoom rekommenderas att slå på denna funktion då det gör att funktionen ”Breakout Rooms” fungerar bättre.

Aktivera att endast personer med KI-ID kan ansluta till mötet:

  1. Gå till: https://ki-se.zoom.us/
  2. Logga in med ditt KI-ID och lösenord.
  3. Välj Settings i navigationen.
  4. Gå till ”Only authenticated users can join meetings” och välj önskad inställning beroende på dina behov.

Personal Meeting ID

IT-avdelningen avråder från att bjuda in till möten eller föreläsningar med hjälp av Personal Meeting ID. Detta på grund av att Personal Meeting ID alltid har samma länk om du inte aktivt ändrar den. Det innebär att en person som fått länken vid ett tidigare tillfälle kan ansluta till ett annat möte senare.

Detta kan du hindra genom att sätta ett lösenord som du byter ut frekvent eller genom att ändra de tio siffrorna i ditt ”Personal Meeting ID” i din profil eller i Zoom-klienten. Rekommendationen är dock att inte använda denna funktion. Skapa istället ett nytt mötes-id när du bjuder in till möten och föreläsningar eftersom det är säkrast.

Uppdatera Zoom regelbundet

Se till att du alltid har den senaste versionen av Zoom installerad, så att du har alla säkerhetsuppdateringar som har släppts. Du som har en KI-konfigurerad dator inom Samordnad IT kan du installera Zoom via Software Center (PC) eller Self Service (Mac). Ta som vana att regelbundet kontrollera om det finns en uppdatering.

SK
Innehållsgranskare:
Daniel Ståhl
2023-10-11