Användartips för UBW web

Här är några tips på vad man kan kontrollera innan supporten kontaktas för problem som uppstår i UBW web.

Skärklipp
. Foto: N/A

VPN

Se till att du är uppkopplad via VPN om du inte sitter på fast nät eller trådlöst i KI's lokaler

Samordnad IT - AlwaysOn VPN
Övriga - Cisco AnyConnect

Information om VPN

skärmklipp
. Foto: N/A
Skärklipp
. Foto: N/A

A1 eller B1 UBW Webb

Se till att du valt rätt för det du ska hantera (godkänna/attestera) i UBW Web. 

Om du har fått ett mail om en uppgift att hantera så klickar man oftast på länken till UBW webb.
Om du har uppgifter i både A1 och B1 så måste du vara inne på rätt för att kunna hantera uppgiften.
Det kommer att bli ett felmeddelande om du inte har valt rätt. 
Olika felmeddelanden visas beroende på vad som ska hanteras.

Är du vanligtvis i B1 och sen får en faktura att hantera så ska den hanteras i A1.
Eller är du vanligtvis i A1 men får en uppgift att hantera en ändring för anknutna så behöver du vara i B1.

  • A1 hantera fakturor, söka ekonomisk information, söka behörigheter
  • B1 hantera anknutna

Du klickar på pilen till höger om benämningen så kommer en lista att visas där du väljer A1 eller B1.

Skärklipp
. Foto: N/A

Webbläsare
 

Om något inte funkar som det är tänkt så prova förslagna åtgärder.

  • Prova att rensa cacheminnet och cookies

  • Prova att byta webbläsare

På KI används dessa mestadels. Chrome, Firefox, Edge och för UBW webb bör Chrome väljas.

Hur man rensar cacheminnet och cookies för Chrome och Edge

Hur man rensar caheminnet och cookies för Firefox


Hur man rensar caheminnet och cookies för Edge

skärmklipp
. Foto: N/A

Språk i webbläsaren

För att undvika problem vid attest av formulär eller skapande av rekvisition så se till att det är rätt språkinställning i din webbläsare.

 

skärmklipp
. Foto: N/A

Om du tar upp ett formulär för anknutna tex och det är ett datumformat som inte är ÅÅÅÅ-MM-DD blir det fel vid godkännande av formuläret.
När man godkänner ett formulär med fel datumformat så låses formuläret och nästkommande i flödet kan inte åtgärda.

Visas detta så gå ur utan åtgärd för formuläret.
Ställ in till svenska i språkinställningar.
Öppna nytt fönster och se så att inställningarna har slagit igenom.
Nu när rätt datumformat visas kan du godkänna formuläret.

Eller om du har ett inköpsförslag / rekvisition. Har du amerikansk inställning kan det bli decimalfel i tal. Var uppmärksam!

skärmklipp
. Foto: N/A

Skärmklipp

Vid kontakt med support uppmanas du att skicka en skärmdump, skärmklipp, screenshot, printscreen.

Tangenten "Print Screen" är oftast kopplad till ett verktyg och om inte så öppna via menyn enligt bilden (PC).
Det går även att söka genom att klicka på  windowtangenten  och börja skriva.

Standard heter "Skärmklippsverktyget" (för PC) eller "skärmavbildning" (för MAC).

Det underlättar handläggningen om du 

- skickar en bild med så mycket informations som möjligt. Helst hela skärmen så det syns var du är i webben

- skickar en detaljbild som visar problemet. I en stor bild blir det för otydlig bild för att se detaljer.

skärmklipp
. Foto: N/A

TAB

Det är viktigt att man använder TAB för att gå vidare till ett nytt fält i UBW.
Det är då som värdet valideras.
 

 

skärmklipp
. Foto: N/A

Behörighet

Kommer du inte åt det du förväntar dig?
Har du rätt behörighet i UBW?

Någon som har behörighet måste söka de behörigheter du ska ha rätt till. Ex. en ekonom på din institution

Alla kommer åt UBW Web men sen måste man ha rätt roller i systemet för att nå de delar man behöver.

Det finns även datakontroller som styr tex vilka projekt du får ange vid kontering. Du måste ha behörighet till den institution som du ska kontera på.

 

Godkännande av faktura - Matrix

När du anger konto så tabba.

När du anger projekt så tabba. När projektet är angivet så kommer institutionen att anges med automatik.

Tabba ur alla fält - temporärt kommer det att visas varningar innan alla fält är ifyllda.

Även här - du kan bara ange projekt som hör till den institution som du har behörighet till.

Bilderna visar hur det kan se ut innan alla fält är ifyllda.

Det finns även en film som visar hur man godkänner en faktura.

skärmklipp
. Foto: N/A
skärmklipp
. Foto: N/A
skärmklipp
. Foto: N/A
Mari Johansson
2023-05-29