Service i ANA Futura

På denna sida hittar du information om vissa delar av den service som finns i ANA Futura.

Reception

På plan 7 i ANA Futura har vi en reception som för närvarande bemannas av vårt service team. Service teamet har receptionen som sin bas vid arbete med administrativa uppgifter. Receptionen har idag således en oregelbunden bemanning.

Besöksapparat ”INIS”

Som komplement till receptionen finns en besöksapparat kallad ”INIS” där gäster kan registrera sig själva och sin besöksmottagare. INIS står utanför entrén på plan 7, hiss/trapphus B.

Obs! Man måste ha ett synligt telefonnummer inlagt i IDAC för att vara sökbar som besöksmottagare i systemet.

  1. Gästen registrerar sitt namn och besöksmottagaren på skärmen.
  2. Besökssystemet ringer upp besöksmottagaren (från nummer 81034).
  3. Du som mottagare, kan antingen bekräfta gästen genom att trycka ”1” eller trycka ”2” om du vill tala med gästen (som får prata i den inbyggda högtalaren i apparaten). Det ges tydliga instruktioner i telefonen hur du ska göra. Obs! Instruktionerna från apparaten finns endast på svenska och kan tyvärr inte ändras.  
  4. Besöksapparaten skriver även ut en besökslapp med personlig information (gästens namn och namn på mottagaren).
  5. Besökslappen stoppas i en korthållare som finns i en skål på receptionsdisken och ska bäras synligt under hela besöket.

Om du väntar en grupp av gäster


Om du väntar en grupp av gäster, kan du ”för-registrera” dem via ”CheckIn funktionen”. Besök: https://checkin.ki.se och logga in med ditt KI-ID. Fyll i namn, datum och tid för dina besökare.

När gästen lämnar ANA Futura

Besöksmottagaren följer gästen hela vägen tillbaka till receptionen och ser till att korthållaren återlämnas i samma skål på receptionsdisken där den hämtades.

Post

Postfack finns i varje fikanod på plan 6, 7 och 8. För korrekt postadress, se sidan "Adresser ANA Futura".

Godsmottagning

På plan 7 finns en godsmottagning för paketleveranser till Alfred Nobels Allé 8B.
Obs! Det är väldigt viktigt att du anger rätt leveransadress när du ska få gods leverat. Se den korrekta adressen på sidan "Adresser ANA Futura".

Godsmottagning ANA Futura Foto: lllustration