H9.CLINTEC.Radiologi

Organisation: H9.CLINTEC

Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Radiologi, 171 77 Stockholm

Anställda

Aziza Adem Doktorand
Siri af Burén Doktorand
Zlatan Alagic Doktorand
Bariq Al-Amiry Anknuten till Forskning
Mats Andersson Postdoktorala studier
Peter Aspelin Professor Emeritus/Emerita
Rimma Axelsson professor, adjungerad
Elin Bacsovics Brolin Anknuten till Forskning
Linn Berg administratör
Torkel Brismar professor/överläkare
Axel Carlbring Anknuten till Forskning
Kerstin Cederlund Anknuten till Forskning
Martin Delle Postdoktorala studier
Stefan Gabrielson Postdoktorala studier
Olof Jonmarker Doktorand
Georgios Kalarakis Anknuten till Forskning
Amar Karalli Anknuten till Forskning
Nikolaos Kartalis Anknuten till Forskning
Savas Kesen Doktorand
Inger Keussen Anknuten till Undervisning/handledning
Seppo Koskinen Professor Emeritus/Emerita
Patrik Nowik Postdoktorala studier
Nikolaos Papanikolaou Postdoktorala studier
Anders Persson forskare
Pawel Rasinski Doktorand
Jonaz Ripsweden Anknuten till Forskning
Adel Shalabi Postdoktorala studier
Örjan Smedby Anknuten till Forskning
Anders Svensson Postdoktorala studier
Raquel Themudo Postdoktorala studier
Antonios Tzortzakakis Postdoktorala studier
Yanlu Wang Postdoktorala studier
Michael Wilczek Anknuten till Forskning
Yi-Hua Zhang Anknuten till Forskning