H9.CLINTEC.Radiologi.Funktion och teknologi

Organisation: H9.CLINTEC.Radiologi

Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Radiologi Funktion och teknologi, 171 77 Stockholm

Anställda

Farhad Abtahi biträdande lektor
Simone Bendazzoli Doktorand
Sara Benouar forskningsassistent
Ulrik Birgersson Anknuten till Forskning
Emelie Bäcklin Doktorand
Kaile Chen doktorand
Massimiliano Colarieti Tosti Anknuten till Undervisning/handledning
Carlos Fernandez-Llatas Anknuten till Forskning
Adrian Gonon Anknuten till Forskning
Dmitry Grishenkov Anknuten till Forskning
Lars Gösta Hellström Anknuten till Undervisning/handledning
Maria Holstensson Anknuten till Forskning
Birgitta Janerot Sjöberg professor/överläkare
Tomas Jonsson Anknuten till Forskning
Cathrine Jonsson Anknuten till Forskning
Tie-Qiang Li adjungerad professor
Shahla Mobini Kesheh Doktorand
Sahar Nikkhou Aski Anknuten till Forskning
Johan Nordenadler Annan grund
Stig Ollmar Anknuten till Forskning
Mats Persson Anknuten till Forskning
Gavin Poludniowski Anknuten till Forskning
Mikael Sennerholm Annan grund
Fernando Seoane Martinez lektor/medicinskteknisk ingenjör
Heikki Teriö Anknuten till Undervisning/handledning
Rebecca Titternes Doktorand