H9.CLINTEC.Radiologi.Funktion och teknologi

Organisation: H9.CLINTEC.Radiologi

Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Radiologi Funktion och teknologi, 171 77 Stockholm

Anställda

Farhad Abtahi biträdande lektor
Simone Bendazzoli Doktorand
Ulrik Birgersson Anknuten till Forskning
Emelie Bäcklin Doktorand
Kaile Chen doktorand
Massimiliano Colarieti Tosti Anknuten till Undervisning/handledning
Carlos Fernandez-Llatas Anknuten till Forskning
Adrian Gonon Anknuten till Forskning
Dmitry Grishenkov Anknuten till Forskning
Lars Gösta Hellström Anknuten till Undervisning/handledning
Birgitta Janerot Sjöberg professor/överläkare
Johan Nordenadler Annan grund
Stig Ollmar Anknuten till Forskning
Mats Persson Anknuten till Forskning
Mikael Sennerholm Annan grund
Fernando Seoane Martinez lektor/medicinskteknisk ingenjör
Heikki Teriö Anknuten till Undervisning/handledning