H7.Hjärt och Lungsjukdomar.Haugaa

Organisation: H7.Hjärt och lungsjukdomar

Postadress: H7 Medicin, Huddinge, H7 Hjärt och Lungsjukdomar Haugaa, 171 77 Stockholm

Grupper

H7.Hjärt och lungsjukdomar.Haugaa.Månsson-Broberg

Anställda

Ivana Bulatovic Anknuten till Forskning
Stefan Lind Anknuten till Forskning
Dmitri Matan Anknuten till Forskning
Agneta Månsson-Broberg adjungerad adjunkt
Georgios Vavilis Anknuten till Forskning
Eline Wu Anknuten till Forskning
Eva Wärdell Anknuten till Forskning