H5.Patologi.Björnstedt

Organisation: H5.Patologi

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Patologi Björnstedt, 171 77 Stockholm

Anställda

Ozan Aricak Anknuten till Forskning
Mikael Björnstedt professor/överläkare
Ola Brodin Anknuten till Forskning
Carlos Fernández Moro Anknuten till Forskning
Lena Hernberg Anknuten till Forskning
Antal Nemeth Anknuten till Forskning
Ali Razaghi postdoktor
Arun Selvam postdoktor
Julian Spallholz Anknuten till Forskning
Timea Szekerczes Anknuten till Forskning