H5.Patologi

Organisation: H5 Laboratoriemedicin

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Patologi, 171 77 Stockholm

Grupper

H5.Patologi.Sander
H5.Patologi.Björnstedt
H5.Patologi.Dillner
H5.Patologi.Dobra
H5.Patologi.Andersson
H5.Patologi.Strom
H5.Patologi.Patrakka
H5.Patologi.Patologi Övriga
H5.Patologi.Fuxe
H5.Patologi.Sundström
H5.Patologi.Gramignoli
H5.Patologi.Näreoja
H5.Patologi.Sarhan
H5.Patologi.Windahl

Anställda

Suyesh Amatya Extern konsult/Inhyrd personal
Göran Andersson professor
Helena Andersson forskningsadministratör
Ozan Aricak Anknuten till Forskning
Sara Arroyo Mühr forskningssamordnare
Piotr Bala Anknuten till Forskning
Mia Bjerke internationell koordinator
Ola Brodin Anknuten till Forskning
Mikhail Burmakin Anknuten till Forskning
Emmanuelle Charrin laboratorietekniker
Birger Christensson Anknuten till Undervisning/handledning
Dina Dabaghie doktorand-L
Olof Danielsson Anknuten till Forskning
Suchita Desai doktorand
Joakim Dillner professor/FoU-chef
Jim Dowling Anknuten till Forskning
Carina Eklund laboratoriesamordnare
Miriam Elfström Anknuten till Forskning
Lennart Eriksson Anknuten till Forskning
Alexey Erofeev Anknuten till Undervisning/handledning
Carlos Fernández Moro Anknuten till Forskning
Mehran Ghaderi Anknuten till Forskning
Roberto Gramignoli senior forskningsspecialist
Penelope Gray Anknuten till Forskning
Olof Grönlund Doktorand
Sadaf Sakina Hassan biomedicinsk analytiker
Lena Hernberg Anknuten till Forskning
Anders Hjerpe Anknuten till Undervisning/handledning
Emilie Hultin forskningssamordnare
Emma Hyldeén utbildningsadministratör
Suchada Kaewin Anknuten till Forskning
Arasp Keighobad Anknuten till Forskning
Monika Klimkowska Anknuten till Undervisning/handledning
Janne Koivisto Anknuten till Forskning
Gizem Korkut postdoktor
Ewa Kurzejamska Anknuten till Forskning
Camilla Lagheden biomedicinsk analytiker
bernard Lee Guan Hwee Doktorand
Matti Lehtinen assistent klinisk
Jiayao Lei postdoktor
Pernilla Lång adjunkt
Nerea Martín Almazán doktorand
András Matolscy gästprofessor
Roxana Merino Martinez projektledare
Magali Merrien postdoktor
Cecilia Mjönes Anknuten till Undervisning/handledning
Sadia Monzur Postdoktorala studier
Dhananjay Mukhedkar Anknuten till Forskning
Antal Nemeth Anknuten till Forskning
Inger Nennesmo Anknuten till Forskning
Sara Nordqvist Kleppe databassamordnare
Annica Nordvall-Bodell adjunkt
Maria Norgård laboratorietekniker
Ingrid Norman Anknuten till Forskning
Lina Nygren Anknuten till Forskning
Tuomas Näreoja Anknuten till Forskning
Katarina Omholt adjungerad adjunkt
Nikos Papadogiannakis adjungerad lektor
Malgorzata Parniewska adjunkt
Jaakko Patrakka forskare
Ville Pimenoff Postdoktorala studier
Zuzana Potacova Anknuten till Forskning
Bhavik Rathod doktorand
Ali Razaghi postdoktor
Sara Roman Annan grund
Anders Rosendahl adjunkt
Ulla Rudsander projektledare
Hugh Salter Anknuten till Forskning
Jolly Sandberg utbildningsadministratör
Birgitta Sander professor/överläkare
Dhifaf Sarhan biträdande lektor
Arun Selvam postdoktor
Wenyang Shi Doktorand
Kerstin Silfverberg adjungerad adjunkt
Michael Snyder Anknuten till Forskning
Julian Spallholz Anknuten till Forskning
Ioanna Stefani Anknuten till Forskning
Stephen Strom Anknuten till Forskning
Wenwen Sun Postdoktorala studier
Yizhe Sun Doktorand
Karin Sundström senior forskare
Sayaka Suzuki Postdoktorala studier
Laszlo Szekely Anknuten till Undervisning/handledning
Timea Szekerczes Anknuten till Forskning
Franziska Thimm Anknuten till Undervisning/handledning
Evelina Tidholm Qvist Anknuten till Undervisning/handledning
Agustin Ure bioinformatiker
Jiangrong Wang forskningsspecialist
Agata Wasik Anknuten till Undervisning/handledning
Ljiljana Vrbanus Anknuten till Undervisning/handledning
Emel Yilmaz Anknuten till Forskning