H5.Patologi

Organisation: H5 Laboratoriemedicin

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Patologi, 171 77 Stockholm

Grupper

H5.Patologi.Sander
H5.Patologi.Björnstedt
H5.Patologi.Dillner
H5.Patologi.Dobra
H5.Patologi.Andersson
H5.Patologi.Strom
H5.Patologi.Patrakka
H5.Patologi.Patologi Övriga
H5.Patologi.Fuxe
H5.Patologi.Sundström
H5.Patologi.Gramignoli

Anställda

Göran Andersson professor
Helena Andersson forskningsadministratör
Sara Arroyo Mühr postdoktor
Tahira Batool postdoktor
Mia Bjerke avdelningsadministratör
Mikael Björnstedt professor/överläkare
Ola Brodin Anknuten till Forskning
Mikhail Burmakin senior lab manager
Emmanuelle Charrin postdoktor
Rosita Christensen universitetsadjunkt
Birger Christensson Anknuten till Undervisning/handledning
Dina Dabaghie doktorand
Olof Danielsson Anknuten till Forskning
Suchita Desai doktorand
Joakim Dillner professor/sjukhuskemist
Katalin Dobra Anknuten till Undervisning/handledning
Jim Dowling Annan grund
Carina Eklund laboratoriesamordnare
Barbro Ek-Rylander Anknuten till Undervisning/handledning
Miriam Elfström Anknuten till Forskning
Lennart Eriksson Anknuten till Forskning
Jonas Fuxe forskare
Nikolina Giotopoulou doktorand
Roberto Gramignoli forskare
Christina Hammarstedt laboratoriesamordnare
Sadaf Sakina Hassan biomedicinsk analytiker
Lena Hernberg Annan grund
Anders Hjerpe Anknuten till Forskning
Maria Hortlund systemutvecklare
Haifeng Hu Anknuten till Forskning
Xiang Hua Anknuten till Forskning
Emilie Hultin forskningssamordnare
Joman Javadi doktorand
Hanna Kann doktorand
Monika Klimkowska Anknuten till Undervisning/handledning
Gizem Korkut Postdoktorala studier
Britta Krynitz Anknuten till Undervisning/handledning
Ashish Kumar Singh doktorand-L
Camilla Lagheden biomedicinsk analytiker
Matti Lehtinen forskare
Pernilla Lång adjunkt
András Matolscy professor, gäst
Roxana Merino Martinez projektledare
Magali Merrien doktorand
Gareth Morgan adjunkt
Mohammad Morsy postdoktor
Katja Möller-Hackbarth forskarassistent
Antal Nemeth Anknuten till Forskning
Inger Nennesmo Anknuten till Forskning
Sara Nordqvist Kleppe databassamordnare
Annica Nordvall-Bodell adjunkt
Maria Norgård laboratorietekniker
Ingrid Norman Anknuten till Forskning
Tuomas Näreoja forskarassistent
Katarina Omholt adjunkt, adjungerad
Nikos Papadogiannakis lektor, adjungerad
Malgorzata Parniewska Postdoktorala studier
Jaakko Patrakka forskare
Ville Pimenoff Postdoktorala studier
Zuzana Potacova Anknuten till Forskning
Ali Razaghi postdoktor
Anders Rosendahl adjunkt
Ulla Rudsander projektledare
Petra Salomonsson forskningsbarnmorska
Jolly Sandberg utbildningsadministratör
Birgitta Sander professor/överläkare
Arun Selvam doktorand-L
Kerstin Silfverberg adjunkt, adjungerad
Vitaly Smelov Anknuten till Forskning
Michael Snyder Anknuten till Forskning
Stephen Strom professor, senior
Wenwen Sun Postdoktorala studier
Karin Sundström projektsamordnare
Tunde Szatmari Anknuten till Forskning
Laszlo Szekely Anknuten till Undervisning/handledning
Keng-Ling Wallin Annan grund
Jiangrong Wang postdoktor
Agata Wasik Anknuten till Undervisning/handledning
Manon Wauters Anknuten till Forskning
Sara Windahl universitetsadjunkt
Mihaela Zabulica doktorand
Sonia Zambrano Sevilla forskarassistent