H5.Patologi

Organisation: H5 Laboratoriemedicin

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Patologi, 171 77 Stockholm

Grupper

H5.Patologi.Sander
H5.Patologi.Björnstedt
H5.Patologi.Dillner
H5.Patologi.Dobra
H5.Patologi.Andersson
H5.Patologi.Strom
H5.Patologi.Patrakka
H5.Patologi.Patologi Övriga
H5.Patologi.Fuxe
H5.Patologi.Sundström
H5.Patologi.Gramignoli
H5.Patologi.Näreoja
H5.Patologi.Sarhan

Anställda

Suyesh Amatya systemutvecklare
Göran Andersson professor
Helena Andersson forskningsadministratör
Sara Arroyo Mühr forskningssamordnare
Piotr Bala Anknuten till Forskning
Mia Bjerke avdelningsadministratör
Mikael Björnstedt professor/överläkare
Ola Brodin Anknuten till Forskning
Mikhail Burmakin senior lab manager
Emmanuelle Charrin laboratorietekniker
Rosita Christensen universitetsadjunkt
Birger Christensson Anknuten till Undervisning/handledning
Dina Dabaghie doktorand
Olof Danielsson Anknuten till Forskning
Suchita Desai doktorand
Joakim Dillner professor/FoU-chef
Katalin Dobra professor, adjungerad
Jim Dowling Anknuten till Forskning
Carina Eklund laboratoriesamordnare
Barbro Ek-Rylander Anknuten till Undervisning/handledning
Miriam Elfström Anknuten till Forskning
Lennart Eriksson Anknuten till Forskning
Carlos Fernández Moro Anknuten till Forskning
Jonas Fuxe forskare
Mehran Ghaderi Anknuten till Forskning
Nikolina Giotopoulou doktorand-L
Roberto Gramignoli forskare
Sadaf Sakina Hassan biomedicinsk analytiker
Fei He Anknuten till Forskning
Lena Hernberg Anknuten till Forskning
Anders Hjerpe Anknuten till Undervisning/handledning
Emilie Hultin forskningssamordnare
Emma Hyldeén utbildningsadministratör
Joman Javadi doktorand-L
Monika Klimkowska Anknuten till Undervisning/handledning
Janne Koivisto Anknuten till Forskning
Katarzyna Kopaczka Anknuten till Forskning
Gizem Korkut Anknuten till Forskning
Ewa Kurzejamska Anknuten till Forskning
Camilla Lagheden biomedicinsk analytiker
Matti Lehtinen forskare
Jiayao Lei Postdoktorala studier
Pernilla Lång adjunkt
Nerea Martín Almazán doktorand
András Matolscy professor, gäst
Roxana Merino Martinez projektledare
Magali Merrien doktorand-L
Mohammad Morsy postdoktor
Dhananjay Mukhedkar Anknuten till Forskning
Antal Nemeth Anknuten till Forskning
Inger Nennesmo Anknuten till Forskning
Sara Nordqvist Kleppe databassamordnare
Annica Nordvall-Bodell adjunkt
Maria Norgård laboratorietekniker
Ingrid Norman Anknuten till Forskning
Lina Nygren Anknuten till Forskning
Tuomas Näreoja forskarassistent
Katarina Omholt adjunkt, adjungerad
Nikos Papadogiannakis lektor, adjungerad
Malgorzata Parniewska Postdoktorala studier
Jaakko Patrakka forskare
Ville Pimenoff Postdoktorala studier
Zuzana Potacova Anknuten till Forskning
Bhavik Rathod forskningsassistent
Ali Razaghi postdoktor
Anders Rosendahl adjunkt
Ulla Rudsander projektledare
Petra Salomonsson forskningsbarnmorska
Hugh Salter Anknuten till Forskning
Jolly Sandberg utbildningsadministratör
Birgitta Sander professor/överläkare
Dhifaf Sarhan lektor, biträdande
Arun Selvam postdoktor
Kerstin Silfverberg adjunkt, adjungerad
Vitaly Smelov Anknuten till Forskning
Michael Snyder Anknuten till Forskning
Julian Spallholz Anknuten till Forskning
Stephen Strom professor, senior
Wenwen Sun Postdoktorala studier
Yizhe Sun Anknuten till Forskning
Karin Sundström projektsamordnare
Laszlo Szekely Anknuten till Undervisning/handledning
Timea Szekerczes Anknuten till Forskning
Agustin Ure Anknuten till Forskning
Keng-Ling Wallin Anknuten till Forskning
Jiangrong Wang postdoktor
Agata Wasik Anknuten till Undervisning/handledning
Sara Windahl universitetsadjunkt
Emel Yilmaz Anknuten till Forskning