H5.Klin immunologi.Bergman

Organisation: H5.Klin immunologi

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klin immunologi Bergman, 171 77 Stockholm

Anställda

Birgitta Agerberth Anknuten till Forskning
Lisa Benrejdal Doktorand
Gudmundur Gudmundsson Anknuten till Forskning
Annica Lindkvist assisterande lektor
Anna-Carin Norlin Anknuten till Forskning
Anton Sendel Anknuten till Forskning
Rokeya Sultana Rekha forskningsspecialist
Emilie Wahren Borgström Anknuten till Forskning
Malin Winerdal Anknuten till Forskning