H5.Klin immunologi

Organisation: H5 Laboratoriemedicin

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klin immunologi, 171 77 Stockholm

Grupper

H5.Klin Immunologi.Le Blanc
H5.Klin Immunologi.Månsson
H5.Klin Immunologi.Övr
H5.Klin immunologi.Bergman

Anställda

Zirak Abdulrahman Postdoktorala studier
Birgitta Agerberth Anknuten till Forskning
Sylvie Amu laboratorieingenjör
Lisa Benrejdal Doktorand
Peter Bergman professor/överläkare
Peggy Bergquist adjungerad adjunkt
Erik Boberg Anknuten till Forskning
Beatrice-Ana Cicortas forskningsassistent
Torsten Eich Anknuten till Undervisning/handledning
Nicolai Frengen doktorand
Gudmundur Gudmundsson Anknuten till Forskning
Charlotte Gustafsson senior forskningsspecialist
Julia Hauenstein doktorand
Nadir Kadri senior forskningsspecialist
Katarina Le Blanc professor/specialistläkare
Katia Lefsihane postdoktor
Annica Lindkvist assisterande lektor
Dejan Mamula laboratorieingenjör
Per Marits adjungerad adjunkt
Robert Månsson forskare
Anna-Carin Norlin Anknuten till Forskning
Anton Sendel Anknuten till Forskning
Rokeya Sultana Rekha forskningsspecialist
Karl-Gösta Sundqvist Anknuten till Forskning
Emilie Wahren Borgström Anknuten till Forskning
Malin Winerdal Anknuten till Forskning
Elin Xu Anknuten till Undervisning/handledning