H5.Klin Immunologi o Transfusionsmedicin

Organisation: H5 Laboratoriemedicin

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klin Immunologi o Transfusionsmedicin, 171 77 Stockholm

Grupper

H5.Klin Immunologi o Transfusionsmedicin.Le Blanc
H5.Klin Immunologi o Transfusionsmedicin.Månsson
H5.Klin Immunologi o Transfusionsmedicin.L Hammarström
H5.Klin Immunologi o Transfusionsmedicin.P Hammarström
H5.Klin Immunologi o Transfusionsmedicin.Övr
H5.Klin Immunologi o Transfusionsmedicin.Wikman

Anställda

Lili Andersson avdelningsadministratör
Peggy Bergquist adjunkt, adjungerad
Nicolai Frengen doktorand
Charlotte Gustafsson senior lab manager
Karin Hannerz Anknuten till Undervisning/handledning
Julia Hauenstein doktorand
Katarina Le Blanc professor/specialistläkare
Annica Lindkvist adjunkt
Harold Marcotte forskare
Per Marits adjunkt, adjungerad
Robert Månsson forskare
Lucia Pena Perez doktorand
Karl-Gösta Sundqvist Anknuten till Forskning
Lena von Bahr Anknuten till Forskning
Elin Xu Anknuten till Undervisning/handledning