H5.Klin Immunologi o Transfusionsmedicin

Organisation: H5 Laboratoriemedicin

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klin Immunologi o Transfusionsmedicin, 171 77 Stockholm

Grupper

H5.Klin Immunologi o Transfusionsmedicin.Le Blanc
H5.Klin Immunologi o Transfusionsmedicin.Månsson
H5.Klin Immunologi o Transfusionsmedicin.L Hammarström
H5.Klin Immunologi o Transfusionsmedicin.P Hammarström
H5.Klin Immunologi o Transfusionsmedicin.Övr
H5.Klin Immunologi o Transfusionsmedicin.Wikman

Anställda

Zirak Abdulrahman Postdoktorala studier
Lili Andersson Annan grund
Peggy Bergquist adjungerad adjunkt
Erik Boberg Anknuten till Forskning
Nicolai Frengen doktorand
Charlotte Gustafsson senior forskningsspecialist
Julia Hauenstein doktorand
Nadir Kadri senior forskningsspecialist
Katarina Le Blanc professor/specialistläkare
Annica Lindkvist adjunkt
Per Marits adjungerad adjunkt
Robert Månsson forskare
Lucia Pena Perez Anknuten till Forskning
Karl-Gösta Sundqvist Anknuten till Forskning
Lena von Bahr Anknuten till Forskning
Elin Xu Anknuten till Undervisning/handledning