H5.Klinisk Fysiologi.Gustafsson

Organisation: H5.Klin Fysiologi

Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klinisk Fysiologi Gustafsson, 141 52 Huddinge

Anställda

Seher Alam laboratoriesamordnare
Karin Bouma assisterande lektor
Lisa Eriksson utbildningssamordnare
Rodrigo Fernandez Gonzalo senior forskare
Thomas Gustafsson professor/överläkare
Elisa Heyrman postdoktor
Alen Lovric doktorand
Tommy Lundberg assisterande lektor
Mirko Mandic´ postdoktor
Sergio Pérez Díaz postdoktor
Mikaela Qvarfordt adjunkt
Eric Rullman forskare
Helene Rundqvist forskare
Håkan Rundqvist utbildningssamordnare
Farzaneh Sandoughchi avdelningssamordnare
Anna Strömberg Anknuten till Forskning
Helena Wallin doktorand
Maria Westerståhl lektor
Anna Wiik assisterande lektor